Lämpötilan vaihtelu vaikuttaa hiilen sitoutumiseen puun biomassaan

27.10.2015

Hiilen sitoutuminen puubiomassaan noudattaa lämpötilan vaihtelua. Siksi mahdolliset muutokset lämpötilassa ja lämpimimmän jakson ajoittumisessa kasvukauden aikana voivat vaikuttaa globaaliin vuotuiseen hiilenkiertoon ja mahdollisesti myös puuaineen ominaisuuksiin. Tämä ilmenee kansainvälisessä yhteistutkimuksessa, jossa Suomesta on ollut mukana Luonnonvarakeskus. Suomen Akatemia on rahoittanut Suomen osuuden.

”Tulokset osoittavat, että kasvukauden aikaista hiilensidontaa ei voi tarkastella puuaineen tilavuuskasvun avulla, vaan puuaineen muodostumisprosessi on tunnettava tarkemmin”, selventää tutkimukseen osallistunut erikoistutkija Harri Mäkinen.

Ilmaston lämpenemisen odotetaan muuttavan ympäristöolosuhteita ja metsien kasvua. Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä kasvukauden ennustetaan pitenevän ja puiden kasvun lisääntyvän. Keväät lämpenevät ja puut saattavatkin tulevaisuudessa aloittaa kasvunsa aiemmin keväällä.

Tutkimuksessa seurattiin kuusella, männyllä ja jalokuusella puuaineen muodostumista ja hiilen sitoutumista puuaineeseen kasvukauden aikana kolmen vuoden ajan Pohjois-Ranskassa. Puista otettiin kasvukauden aikana rinnankorkeudelta kerran viikossa mikrokairanäytteitä, joista valmistettiin mikroskooppileikkeet. Mikroskooppileikkeistä laskettiin, montako uutta puukuitua oli muodostunut näytteenottohetkeen mennessä, sekä mitattiin kuitujen koko ja soluseinämän paksuus.

Rungon tilavuuskasvun nopein vaihe ajoittui kesäkuun lopulle, jolloin päivä on pisimmillään. Päivän pituuden sijaan hiilen sitoutuminen puuaineeseen eli kuitujen kaksoissoluseinien rakentuminen selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä seurasi lämpötilanvaihtelua. Hiilensidonnan nopein vaihe oli noin kuukautta myöhemmin kuin rungon tilavuuskasvun huippu. Loppukesällä hiilen sitoutuminen puuaineeseen myös jatkui noin kuukauden kauemmin kuin rungon tilavuuskasvu. Sama noin kuukauden viive tilavuuskasvun ja hiilensidonnan ajoittumisessa löytyi myös laajasta 51 metsiköstä kerätystä aineistosta pohjoiselta pallonpuoliskolta puulajista ja alueesta riippumatta.

Tutkimus julkaistiin arvostetun Nature Plantsin verkkojulkaisussa: DOI 10.1038/nplants.2015.160, http://www.nature.com/articles/nplants2015160.

Lisätietoja antaa erikoistutkija Harri Mäkinen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 5265, harri.makinen@luke.fi.

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Viimeksi muokattu 27.10.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »