Kehitteillä uusia vihreisiin kemikaaleihin perustuvia öljyntorjuntamenetelmiä

22.9.2015

Tehokkaiden öljyntorjuntamenetelmien tarve kasvaa, kun öljynkuljetus ja -tuotanto arktisilla alueilla ovat yleistyneet. Suomen Akatemian Arktisen akatemiaohjelman ARCRESPO-hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoisista biomateriaaleista valmistettuja pinta-aktiivisia öljyntorjunta-aineita, jotka hajottavat öljyn ekologisesti arktisissa olosuhteissa.

”Jääolosuhteissa tapahtuva öljyntorjunta tarvitsee kehitystä ja parempaa valmiustasoa. Hankkeessa keskitytään uusiin öljyntorjuntakemikaaleihin kehittämällä nanoselluloosa- ja kitosaanipohjaisia pinta-aktiivisia bionanokemikaaleja, jotka voivat hajottaa öljyä pieniksi pisaroiksi ja lisätä öljyn luontaista biohajoavuutta vedessä”, hanketta koordinoiva dosentti Henrikki Liimatainen Oulun yliopistosta sanoo.

Arktisten alueiden vaikeat olosuhteet, kuten jääpeite, alhaiset lämpötilat ja aallokko, vaikeuttavat öljyntorjuntaa, ja öljyn kerääminen mekaanisilla menetelmillä on haastavaa erityisesti suurten öljypäästöjen tapauksissa. ”Vaihtoehtoisesti öljyntorjunnassa voidaan käyttää kemikaaleja, mutta useimmat öljyntorjuntakemikaalit ovat haitallisia vesieliöstölle ja ihmisille. Siksi useat arktiset maat ovat kieltäneet näiden haitallisten kemikaalien käytön, joten uusille biopohjaisille öljyntorjuntamenetelmille on tarve”, Liimatainen kertoo.

Suomen arktinen osaaminen keskiössä

Hankkeessa kehitetään uusia biokemikaaleja ja tutkitaan kemikaalien toimivuutta, biohajoavuutta sekä toksisuutta matalissa lämpötiloissa yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreän kemian laboratorion professorin Mika Sillanpään kanssa. Tutkimusryhmät ovat tehneet laaja-alaisesti selluloosaan, nanoselluloosaan ja kitosaaniin sekä erityisesti niiden vesisovelluksiin liittyvää tutkimusta.

”Suomessa on arktiseen öljyntorjuntaan liittyvää vahvaa mekaanisten menetelmien osaamista. Lisäksi meillä on paljon arktista tietämystä merenkulusta ja pohjoisista oloista, joten tutkimuksella saatava kemiallisen puolen tietämys yhdistyy hyvin tähän aiempaan tietopohjaan”, väitöstyöntekijä Jonna Ojala sanoo.

Arktisen öljyntorjunnan tutkimushanke liittyy keskeisesti materiaalitutkimukseen, erityisesti biomateriaalien kehitystyöhön sekä ympäristötutkimukseen ja ekologiaan.  Hanke palvelee uusien öljyntorjuntakemikaalien kehitystyötä ja lisää ymmärrystä öljyntorjunnan soveltuvuudesta arktisiin olosuhteisiin. Tutkimuksesta voivat hyötyä erityisesti viranomaistahot, jotka vastaavat arktisten alueiden öljyntorjuntastrategiasta ja -valmiudesta. Kehitettävien materiaalien ympärille voi syntyä myös kaupallista toimintaa niiden valmistukseen ja soveltamiseen liittyen.

Suomen Akatemian Arktisen akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa arktisen alueen moniulotteisista muutosprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteisesti korkeatasoista poikkitieteistä ja ongelmalähtöistä arktista tutkimusta Suomessa. Tutkimusohjelmassa rahoitetaan 15,7 miljoonalla eurolla kaikkiaan 20 kansallista tutkimushanketta ja kahta kansainvälistä yhteistyöhanketta.

Lisätietoa:
Dosentti Henrikki Liimatainen, Oulun yliopisto, p. 050 565 9711, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Professori Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, p. 040 020 5210, etunimi.sukunimi(at)lut.fi

ARKTIKO-akatemiaohjelmasta:
Ohjelmapäällikkö Tuula Aarnio, Suomen Akatemia, p. 029 533 5146, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia, p. 029 533 5143, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Ohjelman verkkosivuilta www.aka.fi/arktiko

Suomen Akatemian viestintä
Tiedottaja Anna-Riikka Oravakangas
p. 029 533 5056
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 22.9.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »