SV EN

Ensimmäiset strategisen tutkimuksen hankkeet lähtevät liikkeelle

13.10.2015

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt kokouksessaan 12.10.2015 yhteensä 52,5 miljoonan euron rahoituksen ensimmäisiin strategisen tutkimuksen ohjelmiin valituille 16 tutkimuskonsortiolle. Nyt aloitettavat hankkeet yhdistävät uudella tavalla toimijoita tutkimaan yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta keskeisiä kysymyksiä kolmen teeman kautta: teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, tasa-arvoinen yhteiskunta sekä ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi.

Laadukkaan tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeissa toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden kanssa, jotta tutkimuksen tulokset siirtyisivät sujuvasti ministeriöiden ja muiden tutkimustiedon hyödyntäjien käyttöön. Näin strateginen tutkimusrahoitus osaltaan tukee ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa Suomessa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan STN:n rahoittamissa hankkeissa etsitään monitieteisissä ryhmissä uusia mahdollisuuksia muun muassa robotiikan ja hyvinvoinnin yhdistämisestä, teollisuuden digitaalisesta murroksesta sekä uusista proteiininlähteistä elintarviketuotannossa. Tutkimushankkeista saadaan uutta tietoa päätöksentekoa varten myös eriarvoisuuden eri muodoista ja sen torjumisesta, syrjäytymisen estämisestä, päivähoito- ja esiopetuspalveluista, tulevaisuuden työelämästä sekä taiteesta hyvinvointia edistävänä peruspalveluna. Kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävää tutkimusta tehdään sekä Pohjanlahden että metsäbiotalouden alalla ja energiatuotannossa tutkitaan keinoja älykkäämpien, hajautettujen ja ilmastoneutraalien järjestelmien kysymyksiä.

Hankkeiden tavoitteena on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen ja aktiivisen vuorovaikutuksen avulla edistää muun muassa tasa-arvoa ja kestävää kehitystä, parantaa julkisen sektorin palveluja ja tuottavuutta sekä tukea Suomen kilpailukykyä luomalla uusia työpaikkoja, liiketoimintamahdollisuuksia ja digitaalisia kauppapaikkoja.

Ohjelmissa mukana 116 tutkimusryhmää

Ensimmäiseen strategisen tutkimuksen hakuun saatiin yhteensä 130 hakemusta, joihin haettiin rahoitusta yhteensä 410 miljoonan euron edestä. Hakemuksissa oli mukana 798 tutkimusryhmää. Ohjelmiin valituille 16 konsortiolle (12 prosenttia hakemuksista) myönnettiin rahoitusta yhteensä 52,5 miljoonaa euroa kaudelle 1.5.2015–31.12.2017. Rahoitettavissa konsortioissa on mukana yhteensä 116 tutkimusryhmää, joissa on mukana 49 organisaatiota. Kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi hankkeissa on mukana ulkomaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä muita toimijoita kuten ammattikorkeakouluja ja yrityksiä.

STN aloittaa seuraavien strategisen tutkimuksen ohjelmien valmistelun sen jälkeen, kun valtioneuvosto on tehnyt STN:n ehdotuksen pohjalta päätöksen vuoden 2016 teemoista.

 

Lisätietoja:

johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

tiedeasiantuntija Laura Kitti, Suomen Akatemia, p. 029 533 5152, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia, p. 029 533 5020, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

 

Lisätietoja konsortioiden rahoituksesta:
Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi
Tasa-arvoinen yhteiskunta
Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot

Lue lisää ohjelmista ja konsortioista

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodosta ja ohjelmavalmistelusta www.aka.fi/stn

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 21.10.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »