SV EN

Uusia kliinisiä tutkijoita ja tutkijatohtoreita terveyden tutkimuksen alalle

(04.06.14)

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut 16 uutta tutkijatohtoria ja kymmenen kliinistä tutkijaa. Toimikunta sai 130 tutkijatohtorihakemusta ja 34 hakemusta kliiniseksi tutkijaksi.

Suomen Akatemia tukee kliinistä tutkijanuraa

Kliinisen tutkijan rahoitus on terveyden tutkimuksen toimikunnan suunnattu rahoitusmuoto osa-aikaiseen tutkimustyöhön ja tutkimuskuluihin. Tavoitteena on rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tekemään tutkimustyötä erikoistumiskoulutuksen aikana sekä sen jälkeen kliinisen työn ohella.

Dosentti Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta tutkii nivelrikkoa. Se on yleisin kaikista tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja yksi kymmenestä yhteiskunnallisesti merkittävimmästä terveysongelmasta Euroopassa. Polvi ja olkanivel ovat tyypillisiä kuluman runtelemia niveliä. Edelleen on kuitenkin epäselvää, mistä kuluma saa alkunsa ja miten sitä kannattaisi ehkäistä ja hoitaa. Vallitsevan käsityksen mukaan sekä polven että olkapään kuluma johtuu mekaanisesta hankauksesta ja siten niiden hoitokin on mekaanista, tähystyksellistä nivelten puhdistusta, jolla siistitään nivelpintoja.  Tämä tutkimus selvittää lumekirurgian avulla, millainen hyöty kirurgisilla toimenpiteillä saavutetaan.

FT Anna Urrila THL:stä selvittää unen ja aivojen rakenteiden välisiä yhteyksiä nuoruusiällä. Oletuksen mukaan huono nukkuminen nuoruusiällä häiritsee aivojen kehitystä ja altistaa myöhemmin elämässä unettomuudelle ja masennusoireilulle. Tutkimusprojekti on osa laajempaa eurooppalaista IMAGEN-konsortion tutkimushanketta, joka seuraa eurooppalaisten nuorten aivojen kehitystä ja psyykkisiä oireita. Nuorten aivojen rakenteita tarkastellaan moderneilla aivokuvantamismenetelmillä ja unta itsearviointikyselyllä. Urrila tekee tutkimuksensa monitieteellisessä tutkimusympäristössä ranskalaisen INSERM U1000 -tutkimusryhmän kanssa tiiviissä yhteistyössä aikavälillä 2014–2017. Unettomuuden ja depression taustalla olevien mekanismien parempi ymmärrys voi johtaa uusiin hoitomuotoihin ja ennaltaehkäisyyn.

Liikkuvuudesta nostetta tutkijatohtoreille

Kolmivuotinen tutkijatohtorikausi mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöitymisen ja itsenäistymisen ammattitutkijoiksi. Toimikunnan mukaan kansainvälistyminen on erityisen tärkeää tässä tutkijanuran vaiheessa. Useimmat nyt rahoitetuista tutkijatohtoreista toteuttavatkin ainakin osan tutkimustyöstään ulkomailla.

FT Simon Pfisterer Helsingin yliopistosta tarkastelee tutkimuksessaan rasvan kertymistä soluihin, mikä altistaa useille kansantaudeillemme.  Kolesterolin kertyminen makrofagi-soluihin vaikuttaa erityisesti valtimonkovettumataudin syntyyn. Soluissa kolesteroli varastoituu soluelimiin, joita kutsutaan lipididropleteiksi. Nämä koostuvat rasvaytimestä, jota ympäröi proteiineista koostuva vaippa. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia lipididropletti-vaipan proteiineja, jotka säätelevät kolesterolin varastoitumista. Projekti tutkii näiden proteiinien merkitystä makrofagien kolesterolin säilömisessä ja valtimonkovettumataudin synnyssä. Tämä tuo tärkeää tietoa valtimonkovettumille altistavista solumekanismeista.

TtT Leena Forma selvittää iän ja kuoleman läheisyyden merkitystä sairaalan ja pitkäaikaishoidon kustannusten määrittäjänä.  Projekti tutkii vanhojen ihmisten sairaalan ja pitkäaikaishoidon käyttöä sekä kustannuksia vuodesta 1998 vuoteen 2013, eli aikana, jolloin pitkäikäisyys yleistyi ja palvelujärjestelmä muuttui. Palvelujen käyttöä ja kustannuksia verrataan kahta viimeistä elinvuottaan eläneiden ja samanikäisten mutta pidempään eläneiden välillä. Tällä halutaan selvittää, missä määrin eri palvelujen käyttö keskittyi elämän viimeisiin vaiheisiin. Toinen aineisto kattaa lähes kaikki vuosina 1998–2013 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleet suomalaiset, toinen noin 4000 90-vuotiasta ja sitä vanhempaa tamperelaista. Palvelujen käyttötiedot on saatu kansallisista rekistereistä. Forma tekee tutkimuksensa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä, ja sen tavoitteena on auttaa kehittämään palvelujärjestelmää ja edistää vanhojen ihmisten elämänlaatua.

Lisätietoja:

  • Tutkijatohtorit
  • Kliiniset tutkijat
  • tutkijatohtorit: tiedeasiantuntija Heikki Vilen, p. 029 533 5135, eunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • kliiniset tutkijat: tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara, p. 029 533 5070, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »