SV EN

Tutkimusinfrastruktuurikomitea nimitetty

2.10.2014

Suomen Akatemian hallitus on nimittänyt tutkimusinfrastruktuurikomitean. Sen tehtävänä on tehdä viiden vuoden välein esitys Akatemian hallitukselle tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelmasta. Komitean muita tehtäviä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja niiden rahoituksesta sekä vastata hankkeiden seurannasta.  Se huolehtii myös muista Akatemian hallituksen osoittamista infrastruktuuritehtävistä.

Komitean puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään, että heillä on monipuolista kokemusta tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän organisaatioiden toiminnasta sekä tutkimusinfrastruktuurien merkityksen tuntemusta ja että he ovat tunnustettuja tutkijoita tai tiedepolitiikan asiantuntijoita. Akatemialain mukaan Suomen Akatemian hallintoviraston henkilöstöä voi kuulua komiteaan puheenjohtajana tai jäsenenä.

Uusi tutkimusinfrastruktuurikomitea muodostuu pääosin aiemman tutkimus-infrastruktuurien asiantuntijaryhmän jäsenistä. Näin siksi että Akatemialain perustelujen mukaan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on tärkeätä. Akatemia kuuli opetus- ja kulttuuriministeriötä päätöstä tehtäessä.

Komitean puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Marja Makarow ja varapuheenjohtajana johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Komitean muut jäsenet ovat

• professori Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto
• professori Paula Eerola, Helsingin yliopisto
• vararehtori Keijo Hämäläinen, UNIFI ry, Helsingin yliopisto
• pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
• professori Juhani Knuuti, Turun yliopisto
• rehtori Markku Lahtinen, ARENE ry, Tampereen Ammattikorkeakoulu
• teollisuusneuvos Petri Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö
• rehtori Matti Manninen, Jyväskylän yliopisto
• pääjohtaja Jussi Nuorteva, Suomen kansallisarkisto
• tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto
• tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, VTT
• kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö
• professori Lea Sistonen, Åbo Akademi
• pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos
• rehtori Tuula Teeri, Aalto-yliopisto.

Komitean pysyväksi asiantuntijaksi valittiin opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisäksi Suomen Akatemian hallitus osoitti tutkimusinfrastruktuurikomitealle tälle vuodelle 10 miljoonaa euroa myöntämisvaltuutta, mikä on tarkoitettu tutkimusympäristöjen, erityisesti kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen, sekä vuoden 2014 tutkimusinfrastruktuurien rahoitukseen 8,5 miljoonaa euroa.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyötä ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, monitieteisiä tutkimuskeskuksia, tutkimusasemia, kokoelmia, kirjastoja sekä näiden käyttöön liittyviä palveluja.

Lisätietoja antaa komitean puheenjohtaja, Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Marja Makarow, p. 029 533 5002, marja.makarow@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 533 5139
leena.vahakyla@aka.fi

 


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »