SV EN

Tulevaisuudessa tarvitaan uusia matemaattisia taitoja – opetusta kehitettävä

5.02.14

Tämän päivän yhteiskunnassa tarvittavien matemaattisten taitojen luonne on muuttumassa. Laskutoimitusten jäykän soveltamisen sijaan ihmisten pitäisi ymmärtää miten erilaisia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja teknologisia tapahtumia sekä työelämän prosesseja kuvataan ja mallinnetaan matemaattisesti. Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelman hankkeessa selvitetään, voidaanko jo alaluokkien matematiikan opetusta kehittämällä muuttaa oppimista niin, että oppilaat pystyvät käyttämään matemaattisia taitoja joustavasti uusissa tilanteissa.

”Tavoitteena on, että oppilaat oppisivat kehittämään omia matemaattisia strategioitaan ja tunnistamaan arkiympäristössään kiintoisia ilmiöitä, joita voidaan mallintaa numeerisina suhteina ja muutoksina”, tutkimusta johtava akatemiaprofessori Erno Lehtinen Turun yliopistosta sanoo.

Hankkeessa kehitetään pedagogisia käytäntöjä ja digitaalisia pelejä sekä luodaan sovelluksia, joiden avulla oppilaat saadaan kiinnostumaan matemaattisista ajatusleikeistä. Oppimispeleillä pyritään vahvistamaan joustavien ja uudenlaisiin tilanteisiin sopivien laskustrategioiden luovaa soveltamista. Samalla oppilaita halutaan auttaa näkemään luonnolliset luvut monin tavoin toisiinsa liittyvänä järjestelmänä. Tämä luo perustaa myöhempien matemaattisten sisältöjen kuten yhtälökäsitteen ymmärtämiselle.

Innostusta arkiympäristön ilmiöistä

Tutkimuksessa perehdytään myös murto- ja desimaalilukujen ymmärtämiseen ja joustavaan soveltamiseen käytännössä. ”Olemme aiemmissa tutkimuksissamme tehneet käänteentekevän havainnon siitä, että lasten spontaanin huomion kiinnittämisellä on ratkaiseva merkitys matemaattisten taitojen kehittymiselle.  Pyrimme nyt löytämään pedagogisia keinoja ja luomaan teknologiapohjaisia oppimisympäristöjä, jotka innostavat oppilaita havaitsemaan määrällisiä suhteita arkiympäristössään”, Erno Lehtinen kertoo.

Ideana on saada oppilaat käyttämään murtolukujen perustana olevaa ajattelua jo ennen kuin murtolukuja varsinaisesti opetetaan. Kun havainnoidaan määrällisiä suhteita ja myöhemmin murtolukuina kuvattavia suhteita eri käytännön tilanteissa, oppilaat hahmottavat muutoksen luonnollisista luvuista murtolukuihin. Tämä rakentaa siltaa koulumatematiikan ja käytännön ilmiöiden välille.

Tutkimushankkeessa käytetään sekä perustutkimuksen että soveltavan koulututkimuksen menetelmiä. Matematiikan oppimisen ilmiöitä tutkitaan laboratoriomaisissa olosuhteissa tarkoin testein, havainnoinnein ja myös aivokuvantamisen menetelmillä. Oppimista tutkitaan myös pitkittäistutkimuksilla normaalissa koulussa. Uusia pedagogisia menetelmiä ja pelejä testataan laajoilla opetuskokeiluilla valtakunnallisestikin kattavilla aineistoilla.
 
Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, minkälaisia vaatimuksia yhteiskunnalliset muutokset asettavat oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää oppimisanalytiikkaa ja oppimisen arviointia sekä tuottaa mahdollisuuksia tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämiselle. Tutkimusohjelmassa rahoitetaan 10 miljoonalla eurolla kaikkiaan 19 ryhmää 11 tutkimushankkeessa. Tämän vuoden alussa alkanut tutkimusohjelma kestää vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoa:
Akatemiaprofessori Erno Lehtinen, Turun yliopisto, p. 040 5117965, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

TULOS-tutkimusohjelmasta:
Ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, Suomen Akatemia, p. 029 533 5136, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Ohjelman verkkosivuilta www.aka.fi/tulos

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »