Teknologisista oppimisympäristöistä apu heikkoihin ongelmanratkaisutaitoihin

25.08.2014

Työelämän suuri rakennemuutos haastaa nykypäivän ammatilliset osaajat. Tutkimusten mukaan ammatillisen koulutuksen saaneiden aikuisten kyky ratkaista teknologiaan liittyviä ongelmia on puutteellinen ja jopa heikompi, kuin samanikäisillä vain peruskoulun käyneillä aikuisilla.

Dosentti Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta tutkii Suomen Akatemian rahoituksella erityisesti teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena.

”Työelämän rakennemuutos on haaste erityisesti ammatillisen koulutuksen saaneille aikuisille. Suorittavat työtehtävät vähenevät ja yhä suurempi osa työtehtävistä edellyttää monipuolisia ongelmanratkaisutaitoja. Puutteet teknologiaperustaisissa ongelmanratkaisutaidoissa aiheuttavat pulmia työpaikalla. Työstä tulee epämiellyttävää ja takkuista, jos työntekijä joutuu jatkuvasti käyttämään ylimääräistä energiaa tavanomaisten työtehtävien suorittamiseen”, Hämäläinen toteaa.

Tutkimuksissa ei ole löytynyt syytä ongelmanratkaisutaitojen eroille kouluttamattomien ja toisen asteen koulutuksen saaneiden välille, mutta Hämäläisellä on yksi lupaava ratkaisu toisen asteen koulutuksen kehittämiseen.

”Haasteet työpaikalla vähenevät, kun ongelmanratkaisutaitoja kehitetään jo opiskeluaikana teknologisten oppimisympäristöjen avulla”.
Teknologisissa oppimisympäristöissä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan toimintaa esimerkiksi työelämän vaaratilanteissa.

”Vaikeasti hahmotettavia asiakokonaisuuksia voidaan visualisoida helpommin ymmärrettävään muotoon teknologiaa hyödyntäen. Teknologiset oppimisympäristöt ovat aiempaa moninaisempia eikä niillä tarkoiteta pelkästään pelaamista. Myös kasvokkain tapahtuvissa oppimistilanteissa voi olla käytössä teknologiaa”, Hämäläinen kertoo.

Raija Hämäläinen kertoo lisää teknologisista oppimisympäristöistä Tietysti.fi-videoblogissa:
https://www.youtube.com/watch?v=DphPZKeUtns&feature=youtu.be

Lisätietoja:

dosentti Raija Hämäläinen
Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
p. 040 805 4250
raija.h.hamalainen(at)jyu.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »