SV EN

Suomen Akatemialta 21 miljoonaa euroa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen


(06.06.14)

Suomen Akatemia myönsi noin 21 miljoonaa euroa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeisiin. Toimikunnalle osoitettiin 375 hakemusta, joista rahoitettiin noin 11 prosenttia. Joukossa on kuusi konsortiota, joissa tutkimusta tehdään eri organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden välisessä yhteistyössä yhteisen tutkimussuunnitelman mukaan. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoittamissa akatemiahankkeissa työskentelee ensisijaisesti tohtorintutkinnon suorittaneita tutkijoita. Toimikunta myönsi rahoitusta 34 hankkeelle.

Akatemiahankerahoituksella tutkitaan muun muassa seuraavia aiheita:

Markku Jahnukaisen (Helsingin yliopisto) ja Joel Kivirauman (Turun yliopisto) konsortiohankkeessa seurataan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolkuja. Tutkimuksessa muodostetaan kokonaisvaltainen kuva maahanmuuttajanuorten peruskoulun jälkeisistä koulutuspoluista, kokemuksista, päätöksenteosta, esteistä sekä tuesta verrattuna kantaväestöön. Pitkittäisseurannassa käytetään ryhmä- ja teemahaastatteluja sekä puolivuosittain toistettavaa kyselytutkimusseurantaa. Tutkimuskonsortio muodostuu koulutussosiologian, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan tutkijoista Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Taina Syrjämaa (Turun yliopisto) tutkii ihmisen ja eläimen suhdetta taloudellisena, ekologisena ja eettisenä kysymyksenä. Projekti keskittyy pääasiassa empiirisiin tapaustutkimuksiin Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään ihminen-eläin -suhteen muutoksia, joita tarkastellaan keskittymällä kesyihin, puolikesyihin ja villeihin eläimiin (esimerkiksi kissat, koirat, poro, laulujoutsen, Saimaan norppa, susi). Ajallisesti tutkimus kattaa teollisen ja jälkiteollisen yhteiskunnan kehitysvaiheet. Hankkeeseen osallistuvat tutkijat jäsenet edustavat historiantutkimusta, kansatiedettä ja tulevaisuudentutkimusta.

Simo Vehmas (Helsingin yliopisto) tutkii vaikeasti monivammaisten ihmisten elämää ja kokemuksia hyvinvoinnin ja hyvän elämän näkökulmasta.  Projektissa kehitetään vammaisetnografian aineistonkeruumenetelmiä sekä kuvataan vaikeasti monivammaisten ihmisten elämää kotona ja laitoksissa. Lisäksi tutkitaan muun muassa perheenjäsenten ja hoitohenkilökunnan näkemyksiä vaikeasti monivammaisten ihmisten hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä sekä osallistutaan keskusteluun vaikeasti monivammaisten ihmisten moraalisesta ja poliittisesta asemasta.

Lisätietoja:

 

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »