SV EN

Suomen Akatemiaa koskevan lain muutos voimaan

1.7.2014

Suomen Akatemian toimintakenttä laajenee. Akatemian yhteyteen perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto ja toimintansa aloittaa tutkimusinfrastruktuurikomitea. Myös Akatemian hallituksen kokoonpano muuttuu. Nämä asiat sisältyvät Suomen Akatemiaa koskevan lain muutokseen, joka tulee voimaan tänään 1.7.2014.

Uusi strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin ratkaisuja tuottavaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka palvelee myös elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä.

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto ja neuvoston perustaminen eivät tuo muutoksia Suomen Akatemian neljän tieteellisen toimikunnan toimintaan. Toimikunnat vastaavat edelleen suurimmasta osasta Akatemian vuosittaisista rahoituspäätöksistä valitsemalla esimerkiksi rahoitettavat akatemiahankkeet, akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit. 

Rahoitettavia tutkimushankkeita valitessaan strategisen tutkimuksen neuvosto käyttää arviointikriteereinä tieteellistä laatua, yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta. Neuvostolla on käytettävissään tutkimusrahoitukseen vuosittain noin 57 miljoonaa euroa. Tämä on noin kolme prosenttia valtion kahden miljardin euron tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta. Ensimmäinen haku avautuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2014 ja rahoituspäätökset tehdään 2015.

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle esityksen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteiksi. Valtioneuvoston päätöksen perusteella neuvosto rakentaa tutkimusohjelmat ja päättää tutkimushankkeiden valinnasta; valtioneuvosto tai sen ministeriöt eivät osallistu tutkimusohjelmien muodostamiseen tai hankkeiden valintaan. Neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Valtioneuvosto nimittää strategisen tutkimuksen neuvostoon kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajan.

Nykyinen Suomen Akatemian asettama kansallinen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä korvataan uuden lain mukaan tutkimusinfrastruktuurikomitealla. Komitean tehtävänä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää hankkeiden valinnasta sekä vastata hankkeiden seurannasta.

Akatemian hallituksen kokoonpano muuttuu. Hallituksen nimittää kuten aiemminkin valtioneuvosto. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vastaisuudessa vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat eivät ole jatkossa hallituksen jäseniä, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajilla on hallituksessa sama asema.

Uusi laki tuo muutoksen myös tieteen akateemikoiden määrään. Tieteen akateemikon arvonimi voi vastaisuudessa olla enintään kuudellatoista henkilöllä nykyisen kahdentoista sijaan. Nostamalla kotimaisten akateemikoiden lukumäärää lisätään mahdollisuuksia käyttää akateemikoiden asiantuntemusta ja arvovaltaa tieteen yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa.


www.aka.fi
www.aka.fi/stn
www.aka.fi/firi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

 


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »