SV EN

Rahoitusta mineraalitutkimukselle

23.05.14

Suomen Akatemia on päättänyt rahoittaa mineraalitutkimusta Primäärit mineraalivarannot -nimisessä suunnatussa haussa yhteensä neljällä miljoonalla eurolla. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle. Akatemialta haettu rahoitus oli kokonaisuudessaan noin 24 miljoonaa euroa.  Haku oli osa Suomen Akatemian saamaa vuoden 2013 valtion lisätalousarvion rahoitusta. Sen suoman rahoituksen tavoitteena on osaamisperusteisen kasvun tukeminen Suomessa.

Rahoituksen saavat muun muassa seuraavat tutkimushankkeet:

Rauno Sairisen (Itä-Suomen yliopisto) johtamassa hankkeessa tutkitaan sosiaalisen toimiluvan (SLO) käsitettä, sen sisältöjä ja yhteiskunnallisia taustaedellytyksiä kaivosteollisuudessa. Hanke on vertailututkimus Suomen, Kanadan ja Australian välillä. Työssä analysoidaan kaivosteollisuuden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä kohdemaissa. Se selvittää kansallisen tai osavaltiokohtaisen sääntelyn ja muiden institutionaalisten tekijöiden merkitystä sosiaalisen toimiluvan politiikassa ja analysoi paikallisia protesteja sosiaalisen toimiluvan kehityksessä sekä tulevaisuuden haasteita. Tutkimus on sekä laadullinen että määrällinen sisältäen kyselyn, teemahaastatteluja, oikeudellisen analyysin sekä kirjallisuuden ja dokumenttien sisällönanalyysin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä kansainvälisten partnereiden kanssa.

Saara Kasken (Jyväskylän yliopisto) johtama LASEREE-tutkimushanke kehittää nopeaa ja käytännöllistä menetelmää, jolla analysoidaan mineraalinäytteiden koostumus ja harvinaiset maametallit. Saatavan tiedon avulla voitaisiin säästää rahaa ja vähentää merkittävästi kaivosteollisuuden sivuvirtoja. Mittaustapa hyödyntää niin sanottuja spektroskooppisia menetelmiä ja antaa tietoa alkuaineiden määristä ja niiden sitoutumismuodosta malmissa. Menetelmän uutuusarvo piilee siinä, että se valaisee näytteitä ja mittaa näytteistä tulevaa spektriä hyvin lyhyitä hetkiä kerrallaan. Tämä niin sanottu aikaikkunointimenetelmä antaa runsaasti tietoa näytteistä. Hanke on kolmen suomalaisen yliopiston yhteistyö, joka yhdistää Jyväskylän yliopiston mineraalispektroskopian, Oulun yliopiston nopean aikaikkunointielektroniikan ja Tampereen teknillisen yliopiston pulssitetut laservalonlähteet.

Ferenc Molnárin (Geologian tutkimuskeskus GTK) johtama konsortio on GTK:n ja Oulun yliopiston yhteinen hanke, joka tukee sellaisten ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden malminetsintämenetelmien kehittämistä, joilla voidaan ennustaa mineraalivarantojen esiintymistä peitteisillä alueilla. Hankkeen malmiasiantuntijoiden osaaminen yhdessä GTK:n suurten tietoaineistojen sekä geofyysikoiden ja mineraalipotentiaaliin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa mahdollistaa Lapin malmipotentiaalin kvantitatiivisen arvioinnin. Hankkeessa käytetään moderneja malminmuodostusmalleja sekä huipputason analyyttisiä menetelmiä. Konsortioon osallistuu 28 tutkijaa ja mukana on tutkijoita myös ulkomaisista yliopistoista, kuten Coloradon, Tukholman, Lorrainen ja Cardiffin St. Andrewsin yliopistoista.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 0295 33 5139
etunimi.sukunimi@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »