SV EN

NordForskin terveyden kohentamiseen suunnattu tutkimusrahoitus haettavana

22.08.2014

NordForsk jakaa terveyden kohentamiseen suunnattua rahoitusta. Haku on osa NordForskin Health and welfare -ohjelmaa, jonka yleisenä tavoitteena on etsiä huippututkimuksen avulla pohjoismaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin. Distribution of Health and Welfare -nimisen haun erityisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten väestölliset, yhteiskunnalliset sekä ympäristö- ja biologiset tekijät vaikuttavat terveyden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuteen.

Haettavana on enintään 30 miljoonaa Norjan kruunua eli 3,67 miljoonaa euroa hanketta kohden. Hankkeiden tulee olla viisivuotisia ja tutkijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Hakuaika päättyy 16.10.2014. Rahoituspäätökset tehdään tämän vuoden loppuun mennessä, ja rahoituskaudet alkavat ensi vuoden alkupuolella.

Health and Welfare -ohjelmaa rahoittavat Nordforskin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston lisäksi tutkimusrahoittajat kaikista viidestä Pohjoismaasta. Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa yli kolmella miljoonalla eurolla, ja kaikki ohjelman kautta jaettava raha on common pot -tyyppistä, eli niitä ei ole korvamerkitty tietyistä maista koordinoiduille hakemuksille.

Tämän haun piiriin kuuluvat pohjoismaisen, ikääntyvän hyvinvointiyhteiskunnan toimintakykyyn liittyvät interventio- ja preventiotutkimukset esimerkiksi seuraavilta aihealueilta: ikääntyminen, koulutus, etniset kysymykset, elintavat (erityisesti liikunta ja fyysinen aktiivisuus) ja työelämä (mukaan lukien eläköitymiseen liittyvät kysymykset). Rahoitettavien hankkeiden tutkimuskysymysten tulee olla relevantteja Pohjoismaiden kansanterveydelle ja sen haasteille. Hankkeiden tulisi lisätä terveyden jakautumisen mekanismien sekä hyvinvointijärjestelmien (terveyden ja hyvinvoinnin kohentumisen) merkityksen ymmärtämistä. Hankkeissa tulisi olla monitieteinen ja vertaileva lähestymistapa.

"Suomessa on runsaasti haun aiheisiin liittyvää korkeatasoista tutkimusosaamista ja maamme tutkijoilla on erinomaiset pohjoismaiset verkostot. Toivon, että suomalaiset osallistuvat hakuun aktiivisesti niin koordinaattoreina kuin partnereinakin. Haku tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet päästä osalliseksi pohjoismaisesta yhteisrahoituksesta ja vankentaa pohjoismaista yhteistyötä sekä hyödyntää tehokkaammin erinomaisia tietovarantojamme", korostaa ohjelmakomitean jäsen, Suomen Akatemian terveydentutkimuksen yksikön johtaja Jarmo Wahlfors.

Ohjelman seuraavaa hakua on jo alettu suunnitella. Se avautunee vuoden 2015 aikana, ja sen aiheena ovat kohdennetusti pohjoismaisia tutkimusrekistereitä hyödyntävät pilottitutkimukset.

Lisätietoja:


Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »