SV EN

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsi uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita

25.04.14

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 19 uudelle akatemiatutkijalle ja 30 uudelle tutkijatohtorille. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin 15,6 miljoonaa euroa.

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu kokeneelle tutkijalle itsenäiseen tutkimussuunnitelman mukaiseen tieteelliseen työskentelyyn. Akatemiatutkijakauden tarkoituksena on antaa parhaille tutkijoille määräaikainen täysipäiväinen mahdollisuus pätevöitymiseen ylimpiin tutkijan tehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Rahoitus on viisivuotinen.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöityminen ja itsenäistyminen ammattitutkijoiksi. Rahoitus on kolmivuotinen.

Rahoitettuja akatemiatutkijoita:

Antu Sorainen (Helsingin yliopisto) tutkii testamentteja ja perintövarallisuutta seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä.  Perintöjärjestelmä ja -lainsäädäntö perustuu länsimaissa avioliiton ja biologisten jälkeläisten kulttuuriselle mallille, johon useimpien seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten elämä ei sovi. Testamentti tarjoaa heille mahdollisuuden tukea itselleen läheisimpiä ihmisiä ohi juridisen sukulaisuusmallin. Tutkimuksessa selvitetään, missä laajuudessa lesbot ja homot Suomessa käyttävät testamenttia, mitä puutteita vallitsevassa lainsäädännössä heidän kannaltaan on ja mikä merkitys perintöjärjestelmällä on tälle kansantaloudessa näkymättömälle ryhmälle. Tutkimuksella on merkitystä sosiaalipolitiikan, yhteiskunnallisen näkyvyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomessa.

Minna Torpan (Jyväskylän yliopisto) tutkimusprojektissa tutkitaan lukutaidon kehittymistä syntymästä aikuisuuteen. Projektissa tarkastellaan sekä lukemisen sujuvuuden että ymmärtämisen kehitystä ja pulmia, pyritään ennustamaan lukutaidon kehityksen ongelmia eri ikävaiheissa ja tarkastellaan lukutaidon kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä. Näitä tekijöitä etsitään kognitiivisten tekijöiden lisäksi motivaatiosta ja ympäristöstä.

Rahoitettuja tutkijatohtoreita:

Inka Kaakinen (Tampereen yliopisto) tutkii EU:n alueella eläviä paperittomia siirtolaisia, joiden sosiaaliset oikeudet ovat viime aikoina nousseet tutkimuskysymyksiksi. Heidän arjen maantieteestä tiedetään edelleen hyvin vähän. Kuinka he selviävät kaupunkitiloissa, joissa heitä ei virallisesti ole olemassa ja joissa heidän ei tulisi näkyä? Tutkimus kartoittaa paperittomien arkea eri osissa EU:ta ja tuo esille, kuinka kansalliset maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikat muokkaavat paperittomien tilallisia käytäntöjä paikallisesti. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mitä nämä diasporan tilat puolestaan kertovat parhaista käytännöistä EU:ssa.

Satu Anneli Ranta-Tyrkkö (Tampereen yliopisto) tutkii kaivostoiminnan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten seurauksia kaivoksen vaikutuspiirissä eläville vähätuloisille tai muuten haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille, sekä näiden seurausten vaikutusta alueella tehtävän sosiaalityön sisältöihin. Alueellisesti tutkimus keskittyy Pohjois-Suomeen sekä Intian itäosassa sijaitsevan Odishan osavaltion pohjoisosaan. Tutkimuksen tavoitteena on punnita sosiaalityön osaamista ja vastuukysymyksiä tilanteissa, joissa eri osapuolten näkemykset kaivostoiminnan sosiaalisista, ekologisista ja taloudellisista puolista ovat keskenään erilaiset tai ristiriidassa ja koskevat osin erilaisia ajallisia horisontteja.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »