Innovaatioilla parannetaan Itämeren tilaa 

13.06.2014

Itämeren maiden ja EU:n yhteinen Itämeri-tutkimusohjelma (BONUS) laajenee innovaatioihin tähtäävillä tutkimushankkeilla. Tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja Itämeren tilan parantamiseen ja sen suojelun edistämiseen. BONUS-tutkimusohjelman rahoittamiseen osallistuvat kansalliset tutkimusrahoitusorganisaatiot ja EU:n komissio. Suomesta ohjelmaa edustaa Suomen Akatemia, joka rahoittaa nyt alkavien innovaatiohankkeiden Suomen osallistujia yhteensä 330 000 eurolla. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tukevat yksittäisiä innovaatiohankkeita tai niiden osia. 

Innovaatiohankkeisiin osallistuu 13 laajaa tutkimuskonsortiota kaikista BONUS-ohjelman yhteistyömaista ja Ranskasta. Hankkeissa on mukana tutkijoita 52 tutkimusorganisaatiosta kaikista Itämeren alueen maista. Tutkimuksissa on mukana myös yritysyhteistyökumppaneita. Tutkimusprojektit ovat kestoltaan kahdesta kolmeen vuoteen ja niitä rahoitetaan noin puolella miljoonalla eurolla kutakin.

Uusien innovaatiohankkeiden teemat liittyvät muun muassa meriturvallisuuden parantamiseen, veden laadun arviointimenetelmien kehittämiseen, kalakantojen kulkureittien seuraamisen mahdollistavan robottisensorin ja kuvantamismenetelmien luomiseen sekä fosforin kierrättämisen tehostamiseen. Suomalaistutkijat ovat mukana kahdeksassa hankkeessa, joista he koordinoivat neljää.

Hankkeiden suomalaisia koordinaattoreita ovat Heidi Kuusniemi Geodeettisesta laitoksesta, Mikko Lensu Ilmatieteen laitoksesta, Eila Turtola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT) ja Jorma Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta. Kuusniemen koordinoimassa hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja meriturvallisuuteen edistämällä paikkatiedon käyttöä, Lensun tutkimuksessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää rannikkotutkia meriympäristön tilan seurannassa, Turtolan koordinoimassa hankkeessa kehitetään tehokkaita menetelmiä fosforin talteenottoon ja kierrätykseen ja Rytkösen projektissa luodaan uusia riskinarviointimenetelmiä Itämeren pohjassa olevien uponneiden laivojen ympäristöriskin arviointiin. Innovaatiohankkeisiin osallistuvia yrityksiä ovat muun muassa Wärtsilä, Alfons Håkans, Furuno Finland, Image Soft ja Outotec.

”Nyt valitut hankkeet ovat ensimmäisiä innovaatiohankkeiden sarjassa. Tämä uusi avaus osoittaa, että BONUS-ohjelma on jo edennyt tutkimustiedon tuottamisesta kohti tutkimustiedon käytäntöön viemistä. Vielä tämän vuoden lopussa avaamme toisen rahoitushaun uusille innovaatiohankkeille ja kannustamme siinä erityisesti pk-sektorin yrityksiä lähtemään mukaan Itämeren suojelua tukevaan  tutkimusyhteistyöhön”, sanoo BONUS-ohjelman toimitusjohtaja Kaisa Kononen.

BONUS-ohjelman tavoitteena on kauas tulevaisuuteen ulottuva tutkimusyhteistyö, jossa tuotetaan tietoa HELCOMin Itämeren toimintaohjelman, EU:n meristrategiadirektiivin sekä useiden kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien toteuttamisen tueksi.

BONUS-ohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätökseen vuodelta 2010. Ohjelmalla on 100 miljoonan euron rahoitus projekteille, jotka toteutuvat vuosina 2013–2018. Puolet rahoituksesta tulee Itämeren maiden kansallisilta tutkimusrahoittajilta ja puolet EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta.


Kaikki rahoitusta saaneet innovaatiohankkeet verkkosivuilla osoitteessa
http://www.bonusportal.org/bonus_projects/innovation_projects

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Kononen, BONUS, puh. 040 581 1189, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi
Viestintäpäällikkö Maija Sirola, BONUS, puh. 040 352 0076, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi
www.bonusportal.org

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
p. 029 533 5118, riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »