SV EN

Fyysisen aktiivisuuden yhteyttä oppimiseen selvitetään uudella tutkimuksella

5.02.14


Fyysisen aktiivisuuden ja oppimistulosten välillä on havaittu yhteyksiä monissa tutkimuksissa. Fyysinen aktiivisuus näyttäisi vaikuttavan myönteisesti tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Näitä yhteyksiä on kuitenkin selvitetty toistaiseksi suhteellisen pienissä tutkimusaineistoissa, eikä varsinaisista yhteyttä välittävistä mekanismeista ole riittävästi tietoa.

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelman Active, fit and smart -tutkimushanke pureutuu syvälle fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja oppimisen kognitiivisten edellytysten välisiin yhteyksiin ja niiden taustalla vaikuttaviin mekanismeihin.

”Tiedämme, että erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa aivot ovat kehitysvaiheessa ja siten erityisen muovautuvia. Tavoitteenamme on selvittää, miten fyysinen aktiivisuus ja kunto ovat yhteydessä koulumenestykseen, kognitiiviseen toimintaan sekä aivojen rakenteisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin lapsuudessa ja nuoruudessa sekä myöhemmin aikuisiässä”, kertoo tutkimuskonsortion johtaja Tuija Tammelin LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Monitieteisessä tutkimushankkeessa on kolme osahanketta ja lähestymistapaa. Tutkimuksen liikuntaepidemiologisessa osassa selvitetään, miten fyysisessä aktiivisuudessa ja kunnossa tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä kognitiiviseen toimintaan ja akateemiseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laajojen väestöpohjaisten kohorttitutkimusten aineistoja.

Neurotieteiden näkökulmasta tutkitaan, miten fyysisesti aktiivinen tai toisaalta passiivinen elämäntapa on yhteydessä oppimisen ja kognitiivisen toiminnan kannalta merkittäviin aivojen rakenteisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Neurobiologisessa osiossa selvitetään eläinmallien avulla, miten peritty fyysinen kunto ja liikuntaharjoittelu kasvuiässä vaikuttavat kognitioon ja mitkä mekanismit ovat näiden vaikutusten taustalla.

Tutkimuskonsortioon osallistuvat LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos. Tutkimus tuottaa merkittävää uutta perustietoa oppimisen kognitiivisista edellytyksistä ja tuloksia voidaan soveltaa oppimisen ja opettamisen kysymyksiin, terveydenhuoltoon sekä liikunnan edistämiseen.

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, minkälaisia vaatimuksia yhteiskunnalliset muutokset asettavat oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää oppimisanalytiikkaa ja oppimisen arviointia sekä tuottaa mahdollisuuksia tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämiselle. Tutkimusohjelmassa rahoitetaan kymmenellä miljoonalla eurolla kaikkiaan 19 ryhmää 11 tutkimushankkeessa. Tämän vuoden alussa alkanut tutkimusohjelma kestää vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin (konsortion johtaja), LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä, tuija.tammelin(at)likes.fi, p. 020 762 9503.

Tutkimusjohtaja Tiina Parviainen, psykologian laitos, monitieteinen aivotutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, tiina.m.parviainen(at)jyu.fi, p. 040 8053533 

Professori Heikki Kainulainen, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, heikki.kainulainen(at)jyu.fi, p. 050 3302901

TULOS-tutkimusohjelmasta:
Ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, Suomen Akatemia, p. 029 533 5136, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Ohjelman verkkosivuilta www.aka.fi/tulos

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »