Akatemialta rahoitusta arktisten alueiden tutkimukselle

1.7.2014

Suomen Akatemia on myöntänyt 4 miljoonaa euroa arktisen tutkimuksen akatemiahankkeisiin. Suunnatun haun aihealueena oli Kestävä taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa. Rahoitusta myönnettiin kolmelle yksittäiselle hankkeelle sekä kolmelle konsortiolle. Yhteensä rahoitettavia akatemiahankkeita oli kymmenen. Haun taustalla on Suomen Akatemialle vuoden 2013 valtion lisätalousarviossa ohjattu rahoitus, jolla pyritään tukemaan osaamisperustaista kasvua Suomessa.

Arktiset tutkimushankkeet on tarkoitus liittää osaksi Akatemian vuonna 2015 aloittavaa arktista tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoista, poikkitieteistä ja ongelmalähtöistä arktista tutkimusta Suomessa.

Suunnatusta hausta rahoituksen saavat muun muassa seuraavat tutkimushankkeet:

Jouko Niinimäen (Oulun yliopisto) johtaman konsortion päämääränä on kehittää uusia ja myrkyttömiä, selluloosaan ja kitosaaniin pohjautuvia kemiallisia öljyntorjuntamenetelmiä arktisiin olosuhteisiin. Tutkimuksessa selvitetään näiden kemikaalien toksisuutta ja biohajoavuutta sekä testataan niiden toimintaa arktisissa olosuhteissa. Arktisten alueiden kasvava öljyntuotanto ja kuljetus ovat lisänneet öljyonnettomuuksien riskiä huomattavasti, ja vaikeat meri- ja ilmasto-olosuhteet sekä pitkät etäisyydet tekevät öljyntorjunnasta erityisen vaikeaa. Tutkimustulosten odotetaan parantavan merkittävästi valmiutta torjua öljyonnettomuuksia sekä mahdollistavan kestävä taloudellinen toiminta arktisilla alueilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Timo Vihman (Ilmatieteen laitos) johtamassa hankkeessa tutkitaan uusien ja parempien sää- ja meriennusteiden tarvetta ja kehitysmahdollisuuksia arktisella alueella. Alueen taloudellinen toiminta riippuu vahvasti luonnonolosuhteista, ja ihmisen lisääntyvä aktiivisuus luo tarpeita entistä parempien ennusteiden kehittämiselle.  Hankkeessa selvitetään eri käyttäjäryhmien prioriteetit sekä parannetaan sään ja merijään ennustamisessa käytettäviä malleja. Malleissa pyritään myös hyödyntämään uusia satelliittihavaintoja entistä tehokkaammin. Parempien ennusteiden tuoma taloudellinen hyöty arvioidaan keräämällä palautetta ennusteiden käyttäjiltä sekä soveltamalla taloudellisia malleja. Hankkeessa on mukana niin meteorologeja, merentutkijoita kuin taloustieteilijöitä, ja tutkimus tehdään yhteistyössä länsimaisten, venäläisten ja kiinalaisten tutkijoiden kanssa.

Jukka Similän (Lapin yliopisto) johtama tutkimuskonsortio testaa ja kehittää kaivostoiminnan skenaariomenetelmää, jonka avulla voidaan ennustaa kaivostoiminnan kehittymistä. Konsortio kehittää myös vaihtoehtoisten maankäyttömenetelmien (kaivostoiminta, turismi, metsätalous) arvottamismenetelmää. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten lakia ja osallistumiskäytäntöjä voidaan kehittää tukemaan sopeutuvaa muutosta kohti kestävää taloutta. Kaivostoiminnan kasvu on keskeinen Arktisen alueen taloutta muuttava tekijä, ja se voi paitsi luoda hyvinvointia myös aiheuttaa jännitteitä muiden elinkeinojen kanssa. Lapin yliopiston lisäksi tutkimusyhteistyössä ovat mukana Geologian tutkimuskeskus GTK ja Metsäntutkimuslaitos Metla.

Lisätietoja:

• ohjelmapäällikkö Tuula Aarnio (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5146
• ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5143
• www.aka.fi/arktiko
• Arktisen suunnatun haun rahoituspäätökset:  http://bit.ly/1nwdXQ5

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »