SV

Yhteiseurooppalaiseen Itämeri-tutkimusohjelmaan seitsemän uutta hanketta

11.12.2013


Itämeren maiden ja EU:n yhteisen Itämeri-tutkimusohjelman (BONUS) rahoitettavat hankkeet on valittu. Rahoitusta saa seitsemän laajaa tutkimuskonsortiota yhteensä 27 miljoonaa euroa. Hankkeissa on mukana tutkijoita kaikista Itämeren alueen maista ja tutkimus tähtää Itämeren ekosysteemin elinkykyisyyden turvaamiseen. Tutkimusohjelman rahoittamiseen osallistuvat kansalliset  tutkimusrahoitusorganisaatiot ja EU:n komissio. Suomesta ohjelmaa rahoittaa Suomen Akatemia.

BONUS-ohjelman tavoitteena on kauas tulevaisuuteen ulottuva tutkimusyhteistyö, jossa tuotetaan tietoa HELCOMin Itämeren toimintaohjelman, EU:n meristrategiadirektiivin sekä useiden kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien toteuttamisen tueksi.

”Oikea, Itämeren olosuhteet huomioonottava tutkimustieto on välttämätöntä haavoittuvan meren suojelulle. Tarvitaan ohjauskeinoja, politiikkaohjelmia ja toimintamalleja, jotka on räätälöity nimenomaan Itämerta varten”, sanoo BONUS-ohjelman toimitusjohtaja Kaisa Kononen.

Nyt valittujen tutkimuskokonaisuuksien teemat käsittelevät muun muassa Itämeren biodiversiteettiä ja sen mahdollista sopeutumista ilmastonmuutokseen, ravinteiden kertymistä rannikkoalueilla ja kalavarojen kestävää käyttöä Itämerellä. Suomalaiset tutkijat ovat mukana kuudessa tutkimuskonsortiossa seitsemästä. Suomesta tutkimushankkeissa ovat mukana Eero Aro (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Erik Bonsdorff (Åbo Akademi), Ari Ekroos ja Diane Martin (Aalto-yliopisto), Veijo Jormalainen (Turun yliopisto), Alf Norkko ja Kaarina Sivonen (Helsingin yliopisto) sekä Anna-Stiina Heiskanen ja Harri Kuosa (Suomen ympäristökeskus).


Hankkeet nelivuotisia

Itämeren ekosysteemin elinkykyisyyden turvaamiseen tähtäävät hankkeet ovat kestoltaan nelivuotisia. Hankkeet ovat monitieteisiä ja monikansallisia, ja niissä on vähintään kolme osanottajaorganisaatiota kolmesta EU:n jäsen- tai liitännäismaasta, joista kahden tulee olla BONUS-ohjelmassa mukana olevia maita. Näitä ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi. Ohjelmaan osallistuu myös venäläisiä tutkijoita, sillä Venäjän perustutkimusrahasto on sitoutunut rahoittamaan heidän osuutensa.

BONUS-ohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätökseen vuodelta 2010. Ohjelmalla on 100 miljoonan euron rahoitus projekteille, jotka toteutuvat vuosina 2013–2018. Puolet rahoituksesta tulee Itämeren maiden kansallisilta tutkimusrahoittajilta ja puolet EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta.

Kaikki uudet rahoitusta saaneet hankkeet verkkosivuilla osoitteessa http://www.bonusportal.org/VE


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Kononen, BONUS, puh. 040 581 1189, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi
Viestintäpäällikkö Maija Sirola, BONUS, puh. 040 352 0076, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi
www.bonusportal.org


Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »