WORK-tutkimusohjelma edisti tutkijaliikkuvuutta

16.5.13

WORK- eli Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelma onnistui tavoitteissaan parhaiten tutkijakoulutuksen ja kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden edistämisessä, arvioi ohjelman kansainvälinen arviointipaneeli. Ohjelman koordinaation paneeli arvioi onnistuneeksi. Suosituksissaan paneeli toivoo muun muassa entistä parempaa selkeyttä valintakriteerien ja ohjelmalle keskeisten käsitteiden määrittelyssä.

Suomen Akatemian WORK-tutkimusohjelma toimi vuosina 2008–2011. Ohjelman tavoitteena oli lisätä tieteidenvälistä ymmärrystä työn ja hyvinvoinnin suhteesta sekä kehittää uusia innovaatioita työn ja hyvinvoinnin ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelman tavoitteena oli yhdistää talous ja työllisyyden kasvu sosiaaliseen koheesioon. Ohjelmassa edistettiin uusien tutkimusmenetelmien soveltamista työ- ja hyvinvointitutkimuksen alalla. Muita tavoitteita olivat aktivoida tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä lähestymistapaa, edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, tukea tutkijankoulutusta, lähentää hajallaan olevia tutkimusympäristöjä ja tiivistää tutkimuskapasiteettiä, sekä tehostaa tiedonkulkua ja tutkimustuloksista tiedottamista.

WORK-ohjelmassa rahoitettiin 19 tutkimushanketta kahdeksalla miljoonalla eurolla. Ohjelman muut rahoittajat olivat opetusministeriö ja Työsuojelurahasto.

Ohjelman päätyttyä kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi ohjelman onnistumisen ohjelmamuistioon kirjattujen tavoitteiden saavuttamisessa. Paneelin tehtävänä oli arvioida ohjelma kokonaisuudessaan ja kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: ohjelman suunnittelu, tavoitteiden saavuttaminen, panos tutkijakoulutukseen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, tutkimustulosten näkyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lisäksi paneelilta pyydettiin suosituksia Akatemian tutkimusohjelmatoiminnan ja ohjelman alaan kuuluvan tutkimuksen kehittämiseksi. Ohjelman tieteellistä laatua ei arvioitu.

Paneelin jäseninä olivat puheenjohtajana professori Staffan Marklund Tukholman Karoliinisesta instituutista, tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen Tampereen yliopistosta, Arto Koho sosiaali- ja terveysministeriöstä, toimittaja Ulla Järvi Lääkärilehdestä ja tieteellinen sihteeri Robert Arnkil Tampereen yliopistosta.

Koko arviointiraportti osoitteessa www.aka.fi/julkaisusarja 

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, Suomen Akatemia, p. 029 5335 136, sp. risto.vilkko@aka.fi.

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »