EN

Uusia menetelmiä ionien tutkimukseen

20.0313

Oulun yliopiston Fysiikan laitoksen tutkijatohtori Saana-Maija Huttula sekä professori Marko Huttula ovat yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa esittäneet uuden tavan positiivisten ionien kokeelliseen tutkimukseen. Tutkimuksesta laadittu artikkeli on julkaistu Physical Review Letters -julkaisusarjassa, joka on yksi fysiikan laaja-alaisimmista ja arvostetuimmista julkaisusarjoista. Julkaistussa hankkeessa on tutkittu esimerkkinä argon ionien elektroniverhon rakennetta synkrotronisäteilyä hyödyntäen. Esitetyt teoreettiset mallinnukset on laadittu Oulun yliopiston Elektronispektroskopian tutkijaryhmän kehittämien menetelmien avulla. Suomen Akatemia on yksi hankkeen rahoittajista.

Perinteisin menetelmin ionien elektronirakenteen tutkimus on hyvin haastavaa varattujen ioninäytteiden vaikean tuotettavuuden eli pienen kokeellisen intensiteetin vuoksi. Suomalais-ranskalais-japanilaisen tutkijayhteisön kehittämä menetelmä perustuukin vastaavan neutraalin atomin moninkertaiseen ionisointiin yhden fotonin avulla sekä niin sanottuun koinsidenssi-mittaustekniikkaan, jolla pystytään havaitsemaan lähes kaikki atomin lähettämät elektronit yhtäaikaisesti.

Hankkeen päävastuullinen tutkija Saana-Maija Huttula kertoo menetelmän etuna huikean intensiteetin lisäksi olevan myös se, että ionien elektroninen alkutila tunnetaan tarkasti. Menetelmän odotetaan yleistyvän ja johtavan useisiin uusiin tuloksiin ionitutkimuksen saralla. Koinsidenssitutkimus-menetelmää voidaan hyödyntää suoraan myös niin sanottujen molekyylimateriaalien ominaisuuksien tutkimuksessa, ja oululaistutkijat työskentelevätkin jo raskasmetalliyhdisteiden ja nanopartikkelien parissa. 

Tutkimusryhmän viimeaikaisia tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi elohopeamolekyylien ja klustereiden elektronirakenteen ja dynamiikan tutkimus. Ympäristölle vaarallisilla elohopeayhdisteillä on tärkeä rooli modernina elektroniikkateollisuuden materiaalina mutta myös esimerkiksi ilmakehän kemiassa. Ryhmän tutkimus on fokusoitunut metallinanopartikkeleiden tutkimukseen. Lisäksi laajaa kansainvälistä yhteistyötä tehdään vapaaelektronilasereilla tehtävän fundamentaalitutkimuksen ja monikansallisen yritysyhteistyön välimaastossa. Tutkimusryhmä edistää myös kansallisella tasolla aktiivisesti synkrotronisäteilyn tutkimus- ja analyysikäyttöä.

Tutkimuksen rahoittajana on Suomen Akatemian lisäksi ollut muun muassa Oulun yliopisto.

Artikkeli:
“Decay of a 2p Inner-Shell Hole in an Ar+ Ion”
S.-M. Huttula, P. Lablanquie, L. Andric, J. Palaudoux, M. Huttula, S. Sheinerman, E. Shigemasa, Y. Hikosaka, K. Ito, and F. PenentPhys. Rev. Lett. 110, 113002 (2013) http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i11/e113002

Lisätietoja antaa dosentti, FT Saana-Maija Huttula, Oulun yliopiston Fysiikan laitos
sp. saana.huttula@oulu.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »