SV EN

Suomen Akatemialla avoinna useita kansainvälisiä rahoitushakuja

(10.01.13)

Suomen Akatemia on mukana kansainvälisissä rahoitushauissa. Avoinna ovat seuraavat viisi hakua:

Yhteishankehaku synteettisen biologian alalla (Suomen Akatemia ja intialainen Department of Biotechnology, DBT)

Suomen Akatemia ja Intian Department of Biotechnology (DBT) ovat sopineet rahoitusyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää suomalais-intialaista tutkimusyhteistyötä Synteettinen biologia -tutkimusohjelman (FinSynBio) yhteydessä. Suomen Akatemia on varannut ohjelman hankkeiden rahoitukseen yhdeksän miljoonaa euroa. Nyt avattava haku on kansainvälinen lisäosa ohjelman kansalliseen hakuun, joka umpeutui syyskuussa 2012. Yhteishaun aiheet voivat liittyä kaikkiin FinSynBio-tutkimusohjelman aihealueisiin. Osapuolet hakevat rahoitusta omalta kansalliselta rahoittajaorganisaatioltaan. Sekä uudet hakijat että jo aiemmin FinSynBio-ohjelmaan osallistuneet hakijat voivat hakea rahoitusta tässä kansainvälisessä haussa. Päällekkäistä rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää saman hakijan samanlaisille hankkeille.

Suomalais-intialaisten yhteishankkeiden suomalaiset osapuolet jättävät hakemuksensa Akatemian sähköiseen asiointiin viimeistään 6.2.2013 klo 16.15. Valitse Avoimet haut > Yhteishankehaku: synteettinen biologia (Akatemia, Intian DBT). Hakuaika on ehdoton. Tämä on eri haku, kuin FinSynBio-ohjelman kansallinen haku.

Lisätietoja:

 • Hakuilmoitus: www.aka.fi > Rahoitus ja oheet > Nyt haettavana
 • FinSynBio-tutkimusohjelma: www.aka.fi/FinSynBio
 • ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen, ohjelmayksikkö, p. 029 533 5099, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Tiina Jokela, ohjelmayksikkö, p. 029 533 5046, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • projektisihteeri Sanna Hytönen, ohjelmayksikkö, p. 029 533 5032, etunimi.sukunimi(at)aka
 • DBT: Dr Shailja Gupta, shailja@dbt.nic.in

 

Yhteishankehaku mielen sairauksien tutkimukseen (ERA-NET NEURON)

ERA-NET NEURON -verkoston yhteishankehaun aihe on ”European Research Projects on Mental Disorders”. Hakuun kuuluvat mielen sairauksien tutkimusaiheet perusmekanismitasolta kliinisiin tutkimuksiin asti. Suomen Akatemian Ihmisen mieli -tutkimusohjelman johtoryhmä on varannut hakuun 700 000 euroa (350 000 euroa/hanke) kahdelle hankkeelle, joissa on mukana suomalainen tutkija. Hankkeen koordinaattori jättää aiehakemuksen ERA-NET NEURON -sivuilta avautuvan sähköisen asioinnin kautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 11.3.2013. Tässä vaiheessa hakemuksia ei toimiteta Suomen Akatemiaan.

Haussa noudatetaan akatemiahankkeiden hakukelpoisuutta, rahoitusperiaatteita sekä kokonaiskustannusmallia. Suomen Akatemia rahoittaa enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitettavat hankkeet liitetään Ihmisen mieli (MIND) -tutkimusohjelmaan, ja ne sitoutuvat osallistumaan ohjelman toimintaan.

Lisätietoja:

 • Hakuohjeet ja hakulomakkeet ERA-NET NEURONin kotisivuilta http://www.neuron-eranet.eu/en/405.php.
 • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ohjelmapäällikkö Tiina Jokela, p. 029 533 5046, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 • ERA-NET-yhteyshenkilö, tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen, p. 029 533 5055, etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

 

EUI:n tohtoriohjelmahaku

European University Institute (EUI) on avannut vuoden 2013 haun instituutin tohtoriohjelmiin. Firenzessä toimiva instituutti tarjoaa tutkijankoulutusta historian ja kulttuurintutkimuksen, taloustieteen, oikeustieteen sekä yhteiskuntatieteiden aloilla. Hakuaika päättyy 31.1.2013.

EUI:n tohtoriohjelma on nelivuotinen ja sen pääasiallinen opetuskieli on englanti. Ohjelmaan valittujen jatko-opiskelijoiden odotetaan valmistelevan väitöskirjansa tohtoriohjelman aikana. EUI tukee erityisesti kansainvälistä ja vertailevaa tutkimusta, mutta tutkimuksen ei tarvitse käsitellä yksinomaan eurooppalaista historiaa tai yhteiskuntaa. EUI tarjoaa jatko-opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä ja monitieteellisessä tutkijayhteisössä.

EUI:ssa aloittaa vuosittain noin 160 uutta jatko-opiskelijaa. Suomalaisista yliopistoista pyritään valitsemaan 3–5 jatko-opiskelijaa. Suomen Akatemia myöntää EUI:hin valituille suomalaisille jatko-opiskelijoille apurahoja.

Lisätietoja:

 

NORFACE Welfare State Futures -tutkimusohjelmahaku

Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukevan 15 eurooppalaisen tutkimusrahoittajaorganisaation verkosto NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) on avannut uuden tutkimusohjelman Welfare State Futures -haun. Tutkimusohjelmalla rahoitetaan tutkimusohjelman teemaa käsittelevää korkeatasoista kansainvälisten tutkimusryhmien yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta osallistuu Norface-yhteistyöhön.

Ohjelmassa voidaan toteuttaa enintään kolmevuotisia yhteishankkeita ja hankkeiden on koostuttava vähintään kolmen maan tutkijoista. Hankkeet voivat saada yhteensä enintään 1,5 miljoonan euron rahoituksen. Kullakin kansallisella rahoittajaorganisaatiolla on omat rahoitusehtonsa, jotka käyvät ilmi NORFACEn kokoamasta rahoitusehtoesityksestä (saatavilla haun kotisivulta). Tutkimushankkeet aloittavat toimintansa aikaisintaan elokuussa 2014.

Tutkimusohjelman kuvaus ja hakuohjeet löytyvät Norfacen verkkosivuilta http://www.norface.net/pagina.asp?id=955. Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Aiehakemukset on jätettävä Norfacen antaman ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 16.4.2013 klo 11.59 CET.

Lisätiedot:

 • http://www.norface.net
 • www.aka.fi > Norface
 • tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 02 9533 5017

 

Afrikka–Eurooppa–Suomi -tutkimusyhteistyöhaku

Suomen Akatemia on mukana ERAfrican yhteishankehaussa rahoittamalla suomalaisten tutkijoiden yhteistyötä eurooppalaisten ja afrikkalaisten tutkijoiden kanssa. 15.1.2013 avautuvassa haussa on kolme erillistä teemaa: Interfacing Challenges, Renewable Energy ja New Ideas.

Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto voivat rahoittaa Interfacing Challenges - eli Yhteiset haasteet -hankkeiden suomalaisia tutkijoita. Akatemian rahoitusosuus on yhteensä 150 000 euroa kolmelle vuodelle. Tekes voi rahoittaa Renewable Energy -hankkeita. Suomi ei rahoita New Ideas -hankkeita.

Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että yhteistyö rakentuu vähintään kahden eurooppalaisen ja kahden afrikkalaisen maan tutkijoiden välille. Yhteistyökumppaneiden tulee olla hakua rahoittavista maista. Lisäksi hankkeessa voi olla muiden maiden tutkijoita muulla rahoituksella.

Yhteiset haasteet -haussa suomalaisella tutkijalla tulee olla eurooppalainen kumppani vähintään yhdestä maasta (Alankomaat, Belgia,  Itävalta, Portugali, Ranska, Saksa tai Turkki) ja afrikkalaiset kumppanit vähintään kahdesta maasta (Burkina Faso, Egypti, Etelä-Afrikka, Kenia ja/tai Norsunluurannikko).

Tutkimushankkeiden haku- ja rahoitusprosessi pyritään toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Tutkijoiden tulee jättää hakemukset Saksan opetus- ja tutkimusministeriön projektitoimiston (PT-DLR) sähköisen asioinnin järjestelmään. PT-DLR hoitaa myös hakemusten arvioittamisen.

Hakemusten arvioinnista kiinnostuneet saavat lisätietoja ERAfrican verkkosivulla http://erafrica.eu. Hakuaika päättyy 15.4.2013. Yhteishankkeet pyritään käynnistämään kesäkuussa 2014.

Lisätietoja:

 • ERAfrican verkkosivuilta http://erafrica.eu  
 • Suomen Akatemian verkkosivulta www.aka.fi/ERAfica
 • tiedeasiantuntija Ulla Ellmén, p. 029 533 5011

Akatemian seuraava varsinainen hakuaika on 2.-24.4.2013. Hakuilmoitus julkaistaan maaliskuussa. Kaikista avoinna olevista hauista saa lisätietoa Nyt haettavana -verkkosivun kautta.

Vesa Varpula
verkkotiedottaja
Suomen Akatemian viestintä
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »