EN

Rahoitusta velan ja velkasuhteen tutkimukseen

(13.06.2013)

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta neljälle monitieteiselle velan ja velkasuhteen tutkimuksen hankkeelle. Hankkeista kolme on konsortio- eli yhteishankkeita. Tutkimusten aiheena ovat velka ja velkasuhde ja niihin liittyvien tekijöiden taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, oikeudelliset ja sosiaaliset kytkennät.

Sabine Frerichs Helsingin yliopistosta tutkii kehitystä kohti ”eurobondeja” ja kriisitaakan jakamista. Frerichsin mukaan tämä kehitys voidaan ymmärtää vain yhteydessä niiden taustalla oleviin oikeudellisiin ja taloudellisiin suhteisiin, jotka jo nyt velvoittavat ihmisiä ja yhteisöjä kautta mantereen. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa entistä täsmällisempi kuva velan moraalitaloudesta Euroopassa.

Panu Kalmin (Vaasan yliopisto) johtama konsortiohanke tarkastelee taloudellisen lukutaidon ja taloudellisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Konsortion osahankejohtajana toimii Olli-Pekka Ruuskanen Tampereen yliopistosta. Tutkimuksessa selvitetään, ylivelkaantuvatko taloudellisesti lukutaitoiset henkilöt pienemmällä todennäköisyydellä kuin henkilöt, joiden on vaikea ymmärtää taloudellisia asioita. Kalmi tutkii myös, pystytäänkö taloudellista lukutaitoa edistämään koulutuksen avulla. Hankkeessa tehdään myös kohdennettuja interventioita nuorille kuluttajille, joilla on erityinen riski velkaantua.

Tuula Linna Lapin yliopistosta tutkii konsortionsa kanssa nuorten velkaongelmia. Linnan konsortion osahankkeita johtavat Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta, Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Kati Rantala Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Konsortio analysoi eri-ikäisten nuorten velkaongelmien luonnetta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten rooleja ongelmien muodostumisessa ja niistä selviytymisessä.

Tarmo Valkonen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta tutkii konsortiohankkeessaan velkasuhteita ja hyvinvoinnin rahoitusta Suomessa. Valkonen ja hänen konsortiopartnerinsa Juha-Pekka Junttila Jyväskylän yliopistosta tarkastelevat yksilön ja julkisen sektorin velkoja ja velkasuhteita hyvinvointivaltiossa sekä pohtivat yksityisen ja julkisen velan suhdetta ja velan luonteisia julkisia vastuita. Kotitalouksien velkaa tutkijat käsittelevät elinkaarinäkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan muun muassa eri maiden julkisten talouksien sopeutumiskykyä ja yksityisen velan muuttumista julkiseksi velaksi finanssikriisien yhteydessä.

Lisätietoja:

  • VELKA-ohjelman päätökset
  • Tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, puh. 0295 33 5075.

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »