SV EN

Rahoitusta suomalais-brasilialaisiin ekologisiin yhteishankkeisiin

19.12.2013

Suomen Akatemia ja Brasilian São Paulon osavaltion tutkimusrahoittaja FAPESP (São Paulo Research Foundation) rahoittavat viittä suomalais-brasilaista luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön tutkimuksen yhteishanketta. Hankkeiden kuudelle suomalaispartnerille myönnettiin yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa.

Jani Heinon (OY) ja Janne Soinisen (HY) sekä Tadeu Siqueiran (UNESP) hankkeessa tutkitaan maisematason häiriöiden vaikutuksia purojen pohjaeläinten ja piilevien beta-diversiteettiin Brasiliassa ja Suomessa. Hankkeessa tehtävä tutkimus on tärkeää sekä soveltavan että teoreettisen ekologian kehityksen kannalta, koska se tuottaa lisätietoa ja näkökohtia eliöyhteisöjen rakentumisesta ja niiden yksipuolistumisesta ympäristön tilan muutosten seurauksena. Eliöyhteisötason ilmiöiden lisäksi hankkeessa mallinnetaan yksittäisten lajien levinneisyyttä.

Juha Hyypän (GL) ja Antonio Maria Garcia Tommasellin (UNESP) hankkeen tavoitteena on kehittää biodiversiteetin muutoksen kartoitusmenetelmiä. Menetelmillä tutkitaan biodiversiteetin muutosta Suomessa Evon tutkimusmetsässä sekä Brasiliassa Sao Paulon osavaltiossa Inside Atlantic Forest -uudistusmetsässä.

Otso Ovaskaisen (HY) ja Milton Cezar Ribeiron (UNESP) hankkeessa kehitetään uusia kenttätutkimuksen ja tilastollisen analyysin menetelmiä trooppisen ekologian tutkimukseen ja seurantaan. Hankkeessa hyödynnetään neljää uutta teknologiaa: digitaalisten ääninauhureiden verkostot, pienet GPS-tagit, digitaaliset radiotelemetrian havaintoyksiköt ja harmoninen tutka. Lisäksi hankkeessa kehitetään yleistä Bayeslaisen tila-avaruusmallinnusviitekehystä, joka mahdollistaa yksilötason liikkumisaineiston yhdistämisen populaatio- ja lajiyhteisötason aineistoihin. Hankkeessa sovelletaan kehitettyjä menetelmiä laaja-alaisiin ja pitkä-aikaisiin aineistoihin trooppisista linnuista, nisäkkäistä, lepakoista ja mehiläisistä. Hanke keskittyy sellaisiin soveltavan ekologian kysymyksiin, joilla on merkitystä erityisesti Brasilian uuden metsälain kannalta.

Kaarina Sivosen (HY) ja Marli de Fatima Fioren (USP) yhteisessä tutkimuksessa selvitetään Brasilian syanobakteerien monimuotoisuutta erilaisissa ympäristöissä. Hankkeessa eristetään syanobakteereja viljelmiksi ja niistä seulotaan tieteelle uusia bioaktiivisia aineita sekä niiden biosynteesistä vastaavia geenejä ja entsyymejä. Lupaavimpien yhdisteiden rakenteet selvitetään ja niiden tuottoa pyritään parantamaan geeniteknologian avulla. Syanobakteerit tuottavat voimakkaita myrkkyjä, mutta ne ovat myös hyviä entsyymien ja lääkeaineiden lähteitä.

Hanna Tuomiston (TY) ja Dilce de Fátima Rossettin (INPE) hanke pyrkii selvittämään biodiversiteetin jakautumista Amazoniassa, joka on sekä laaja että huonosti tunnettu alue. Huomiota kiinnitetään sekä biologisen diversiteetin nykyiseen jakautumiseen Amazoniassa että geologiseen historiaan, joka nykytilanteen on muokannut. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa yhdistetään uusia kaukokartoitusmenetelmiä, poikkeuksellisen laajaa ja sisäisesti yhtenäistä maastoaineistoa sekä syvää ymmärrystä Amazonian alueen geologisesta historiasta ja soveltuvien ilmentäjälajien ekologiasta. Hankkeen tuottama tieto on tärkeää siksi, että sekä biologisen diversiteetin suojelu että metsien tarjoamien resurssien kestävä käyttö edellyttävät, että suojelualueverkostot edustavat kattavasti erilaisia elinympäristöjä ja niiden lajistoa.

Lisätietoja:

  • tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki, biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, p: 029 533 5060
  • Joint Project Call: Biodiversity research (Academy, Brazilian FAPESP), rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
vesa.varpula[at]aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »