Nuoret liikkuvat yhtä lailla keskustassa ja esikaupungeissa

07.06.13

Liikunnassa ei ole eroja Helsingin keskustan ja esikaupungeissa asuvien 5. ja 8. luokkalaisten välillä. Tämä käy ilmi KidsOut!-hankkeessa, joka on osa Suomen Akatemian SKIDI-KIDS-tutkimusohjelmaa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret löytävät itselleen tärkeitä paikkoja molemmissa ympäristöissä. Kavereiden tapaamiseen, hyviin muistoihin tai hengailuun liittyvät paikat nousivat nuorille tärkeimmiksi paikoiksi kaupungissa.

Aikaisemmat muuttoliiketutkimukset ovat osoittaneet, että lapsiperheet arvostavat luonnonläheisyyttä, turvallisuutta ja palveluiden läheisyyttä ja muuttavat keskuskaupungeista ympäryskuntien väljille pientaloalueille.

Kids-Out!-hankkeessa tutkittiin nuorten tärkeimpiä paikkoja kolmen eri teeman, tekemisen, tunteiden ja sosiaalisuuden kautta. Koululaiset pääsivät paikantamaan tärkeitä paikkojaan ja kertomaan liikkumisestaan internetissä toteutetulla karttapohjaisella pehmoGIS-kyselyllä.

Mieluisat tekemisen paikat olivat kauimpana kotoa ja kouluja, tunteiden paikat kodin läheisyydessä ja tärkeiksi sosiaalisiksi paikoiksi osoittautuivat muun muassa urheilukentät, kauppakeskukset ja Helsingin keskusta.

Lasten ja nuorten kaupungissa liikkumisen edistämiseksi peräänkuulutetaan aktiivisia toimia, sillä nuorilla on taipumus käyttää kaupunkitilaa ”väärin” esimerkiksi parveilemalla kauppakeskuksissa tai skeittaamalla siihen sopimattomilla alueilla. Lisäksi suomalaislapset ja -nuoret harrastavat liian vähän liikuntaa. 15-vuotiaista vain joka kymmenes liikkuu riittävästi. Nuorten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi on toteutettu interventiota, jotka keskittyvät lisäämään nuorten vapaa-ajan liikuntaa, päiväkoti- ja kouluajan liikuntaa ja koulumatkojen kulkemista jalan tai pyörällä, mutta ne ovat olleet tuloksiltaan vaihtelevia.

Tulokset antavat kaupunkisuunnittelijoille paljon ajattelemisen aihetta. Esikaupunkeihin suuntautuva muuttoliike koetaan keskuskaupungeissa harmilliseksi, kun veronmaksajat siirtyvät ympäryskuntiin. Kaupunkien keskustoihin toivotaan lisää asumista, jotta palveluita pystytään ylläpitämään. Ympäristöhallinto taas on huolissaan yhdyskuntarakenteen hajautumisesta. Perheet asettavat paljon painoa lasten elinympäristölle asuinpaikan valinnassa, ja näillä valinnoilla on osaltaan vaikutusta yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen. Kuitenkin keskusta-alueidenkin vetovoimaisuuteen panostetaan paljon tällä hetkellä. Kävelykatuja ja pyöräilyverkkoja kehitetään, mutta kaupunkikeskustojen käyttäjinä nähdään pääasiassa nuoret aikuiset, joiden viihtyminen on taloudellisesti tuottavaa.

Lisätietoja antavat:
- Professori Ari Hynynen, Tampereen teknillinen yliopisto, sp. ari.hynynen@tut.fi, p. 040 8398 643
- Tohtorikoulutettava, FM Anna Broberg, Aalto-yliopisto, sp. anna.broberg@aalto.fi, p. 050 512 4554
- LT Tommi Vasankari, UKK-instituutti, sp. tommi.vasankari@uta.fi, p. 03 2829 201
Suomen Akatemian viestintä
viestintäharjoittelija Silja Järvensivu
sp. silja.jarvensivu@aka.fi
p. 050 3814 979

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »