Lasten ja nuorten suomalais-eteläafrikkalaiseen tutkimukseen 2,2 miljoonan euron rahoitus

26.03.13

Suomen Akatemia rahoittaa yhdessä Etelä-Afrikan kansallisen tiederahoittajan NRF:n kanssa lapsiin ja nuoriin liittyvää tutkimusta. Akatemia tukee viittä tutkimushanketta yhteensä 2,2 miljoonalla eurolla.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan tutkimukseen suunnattu rahoitus on ensimmäinen yhteisrahoitus Akatemian ja NRF:n välillä. Rahoitusta myönnettiin tieteellisesti korkeatasoisille hankkeille, joissa edistetään suomalais-eteläafrikkalaista tutkimusyhteistyötä.

Jeff Hearn Hankenista tutkii yhdessä Tamara Sheferin (University of the Western Cape) kanssa keinoja eteläafrikkalaisten ja suomalaisten nuorten sitouttamiseen tasa-arvoon, hyvinvointiin ja väkivallattomaan toimintaan. Hanke kuuluu nais- ja sukupuolentutkimuksen alaan.

Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopistosta tutkii Linda Carol Theronin (North-West University) kanssa nuorten sinnikkyyttä sosioekologisena prosessina. Positiivinen koulunaloitus on tärkeää lasten oppimiselle, kehitykselle ja hyvinvoinnille. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että Etelä-Afrikassa ja Suomessa on kasvava määrä lapsia, jotka sopeutuvat huonosti koulunaloitukseen. Hanke selvittää syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulusiirtymistä Etelä-Afrikassa ja Suomessa.

Jukka Leppänen Tampereen yliopistosta ja Daniel Jan Hendrik Niehaus (Stellenbosch University) tutkivat psykologian alaan kuuluvassa hankkeessa äidin mielenterveyden häiriöitä lapsen varhaiskehityksen riskitekijänä Etelä-Afrikassa. Tutkimuksessa pyritään löytämään geenien ilmenemiseen, lapsen itkun ja äänen akustisiin ominaisuuksiin ja silmänliikkeisiin perustuvia ilmiöitä. Näiden avulla voidaan arvioida kehitysympäristön vaikutusta lapseen jo kehityksen varhaisissa vaiheissa ja ennustaa kehityksen kulkua aiempaa luotettavammin.

Tuulikki Pietilä Helsingin yliopistosta ja Benita Moolman (Human Sciences Research Council) tutkivat nuorisomusiikin roolia sosiaalisten identiteettien ja yhteisöjen luomisessa apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät saavat nuoret kiinnittymään sosiaalisesti rakentaviin tai tuhoaviin arvoihin ja elämäntapoihin ja mikä on musiikin harrastamisen ympärille muodostuvan yhteisön rooli erilaisissa elämänkuluissa.

Auli Vähäkangas Helsingin yliopistosta ja Ignatius Swart (University of South Africa) tutkivat teologian, sosiologian ja gender-tutkimuksen aloille sijoittuvassa vertailevassa tutkimuksessa uskonnollisten järjestöjen vaikutusta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä Etelä-Afrikassa ja Pohjoismaissa.

Lisätietoja:
• tiedeasiantuntija Kaisa Vaahtera, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5125
• Lapset ja nuoret, rahoituspäätökset http://bit.ly/14kYegB

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
vesa.varpula[at]aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »