SV EN

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsi uudet akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

07.05.13

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 20 uudelle akatemiatutkijalle ja 38 uudelle tutkijatohtorille. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin hieman vajaa 18 miljoonaa euroa.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöityminen ja itsenäistyminen ammattitutkijoiksi. Rahoitus on kolmivuotinen.

Akatemiatutkijan rahoituksen tavoitteena on edistää ja vahvistaa parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Rahoitus on viisivuotinen. Toimikunta on pyrkinyt tasapainottamaan eri tutkijanuran vaiheisiin osoitettavaa rahoitusta myöntämällä aikaisempaa suuremman osuuden rahoituksesta akatemiatutkijoiden tukemiseen.

Rahoitettuja akatemiatutkijoita:

Markus Jokela (Helsingin yliopisto, psykologian laitos) tutkii persoonallisuuden ja hyvinvoinnin alueellisia eroja viidessä eri maassa. Hän aikoo selvittää, missä määrin yksilöiden väliset psykologiset erot vaikuttavat valikoituvaan muuttoliikkeeseen, missä määrin aluevaikutukset psykologiseen kehitykseen ja missä määrin havaitut alueelliset erot selittyvät näillä erisuuntaisilla mekanismeilla.

Sakari Taipaleen (Jyväskylän yliopisto) projektissa tutkitaan sukupolvien välisiä suhteita laajakaistayhteiskunnassa, joissa nopeat tieto- ja viestintäteknologiat ovat tulleet erottamattomaksi osaksi ihmisten arkea. Tutkimuksessa analysoidaan sukupolvien välisiä suhteita Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Teoreettisesti tutkimus pyrkii muodostamaan näkemyksen digitaalisesta jatkumosta. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään, mitkä sukupolvet tai niiden osaryhmät toimivat muiden osaryhmien välittäjinä laajakaistayhteiskuntaan.

Rahoitettuja tutkijatohtoreita:

Elina Kilpi-Jakonen (Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos) tutkii maahanmuuttajien lasten siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Projektissa tutkitaan maahanmuuttajien lasten koulutus- ja työelämään siirtymisen polkuja ja verrataan näitä kantaväestöön. Tutkimuksessa selvitetään sekä perheen voimavarojen vaikutusta siirtymisiin että koulumenestyksen ja koulutusvalintojen vaikutusta myöhempään kouluttautumiseen ja työelämään siirtymiseen.

Johanna Ilmakunnas (Helsingin yliopisto; filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) tutkii eliittien historiaa työn ja palveluksen, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden näkökulmasta. Hankkeessaan ”Ahkerat aateliset; aateli, palvelus ja työ Ruotsissa suuresta Pohjan sodasta Napoleonin sotiin” Ilmakunnas tutkii aatelin työtä ja palvelussuhteita sekä ideologian että jokapäiväisen elämän tasolla. Projekti tarjoaa uuden analyysin 1700-luvun eurooppalaisesta eliitistä ja keskittyy erityisesti Ruotsin ylhäisaateliin suuren Pohjan sodan ja Napoleonin sotien välisenä aikana (n. 1720–1820).

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »