SV EN

Kansainvälisiä rahoitushakuja vuodenvaiheessa 2013-2014

NOS-HS tutkivat työpajat

Pohjoismaisten tutkimusrahoittajien (Suomen Akatemia, Ruotsin Vetenskapsrådet, Norjan Forskningsråd, Islannin Rannis ja Tanskan Forsknings og Innovationstyrelsen) yhteistä rahoitusta tutkiville työpajoille voi hakea vuoden 2014 alussa. NOS-HS (humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toimikuntien pohjoismainen yhteistyöelin) rahoittaa työpajoja kaikilla kulttuurin- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusaloilla.

Kaksi tai kolme kertaa vuosina 2014 tai 2015 kokoontuvaan työpajaan voi hakea rahoitusta yhteensä enintään 240 000 Norjan kruunua (noin 29 000 euroa). NOS-HS on varautunut rahoittamaan 14 työpajaa. NOS-HS-rahoitus on tarkoitettu työpajojen matka-, majoitus- ja järjestelykuluihin sekä tuloksista tiedottamiseen. Rahoituksesta voi käyttää yleiskustannuksiin enintään kymmenen prosenttia. Hankkeessa on oltava hakijoita vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta. Työpajan tarkoituksena voi olla esimerkiksi hakemuksen tekeminen Horisontti2020-ohjelmaan.

Hakuilmoitus on julkaistu englanniksi NOS-HS:n verkkosivulla. Valitse haku ja lue tarkka ohjeistus sivulta Announcement.

Yhtenäinen hakuilmoitus on julkaistu Akatemian Nyt haettavana -sivulla.

Hakuaika alkaa 3.1.2014 ja päättyy 14.2.2014 klo 13 CET. Hakuaika on ehdoton. Hakemukset jätetään Norjan Forskningsrådetin sähköiseen järjestelmään verkkosivun ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

  • Akatemian verkkosivut: Nyt haettavana
  • www.nos-nop.org
  • Hedvig Buene, seniorrådgiver/senior adviser Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, NOS-HS Norges forskningsråd, Avd. for humaniora og samfunnsvitenskap, p. + 47 22037242, hb(at)rcn.no
  • Päivi Messo, johtava tiedeasiantuntija, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5074, paivi.messo(at)aka.fi

IIASA – nuorten tutkijoiden kesäohjelma

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) on Wienin lähellä sijaitseva kansainvälinen monitieteinen tutkimuslaitos. IIASA järjestää kolme kesäkuukautta kestävän nuorille tutkijoille tarkoitetun ohjelman (YSSP, Young Scientists Summer Program). Ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 50 nuorta yli 20 maasta. YSSP antaa tohtoriopiskelijoille tilaisuuden tehdä omaa tutkimustaan kansainvälisessä ja monitieteisessä ryhmässä huippututkijoiden kanssa. IIASAn työkieli on englanti. Valinnan edellytys yleensä on, että hakijan oma tutkimusaihe sopii hyvin IIASAn projektiin.   

Suomalaisesta tiedeyhteisöstä ohjelmaan valitut osallistujat voivat hakea Suomen Akatemiasta liikkuvuusrahoitusta osallistumisen kuluihin valintapäätöksen jälkeen.

Hakuaika päättyy 13.1.2014. 

IIASAssa on avoinna myös useita tutkijanpaikkoja ja tutkimuksen koordinointitehtäviä.

Lisätietoja:

  • IIASA – YSSP-haku
  • Tiina Forsman, tiedeasiantuntija, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5074, tiina.forsman(at)aka.fi

NordForskin Societal Security -huippuyksikköhaku

NordForsk on avannut pohjoismaisen Societal Security -huippuyksikköhaun. Hakuun voivat osallistua tutkijat ja tutkimusryhmät, joissa on jäseniä vähintään kolmesta osanottajamaasta (Islanti, Norja, Ruotsi ja Suomi). Muodollisena hakijana on jossakin näistä maista sijaitseva yliopisto, tutkimuslaitos tai muu tutkimusta harjoittava instituutio.

Ohjelman tavoitteena on osoittaa ja tutkia pohjoismaille yhteisiä yhteiskunnallisen turvallisuuden ilmenemismuotoja. Sen näkökulma on monitieteinen, sektorien välinen ja valtakuntien rajat ylittävä. Ohjelmassa rahoitetaan vähintään yksi viisivuotinen huippuyksikkö. Rahoitusta voi tutkijoiden palkkoihin ja tutkimistyön kuluihin sekä tutkimusvierailuihin. Hakuaika päättyy 15.1.2014.

Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta järjestää 7.2.2014 tutkivan työpajan aiheesta Yhteiskunnallinen turvallisuus. Akatemian huhtikuun haussa avautuu haku samasta teemasta.

Lisätietoja:

  • www.nordforsk.org
  • NordForskin haku: Kustaa Multamäki, tiedeasiantuntija, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5078, kustaa.multamaki@aka.fi
  • Tutkiva työpaja: Tiina Forsman, tiedeasiantuntija, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5074, tiina.forsman(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
vesa.varpula[at]aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »