SV


Hyvät liikeideat ja ekotehokkuus palkka-alea parempi ratkaisu Suomen saamiseksi nousuun

10.01.13

Hyvät liikeideat ovat ratkaisu Suomen tulevaan menestykseen, ei palkka-ale. Näin painottaa professori Raimo Lovio, joka korostaa: ”Ratkaisun ydin on siinä, että maamme yritykset tuottavat tulevaisuudessa kysyttyjä ja tarpeellisia korkealaatuisia tuotteita kohtuullisin kustannuksin. Kaikkein lupaavin ja kestävin suunta on löydettävissä ekotehokkuuden parantamisessa kaikilla toimialoilla.” Lovio tutkii Suomen Akatemian rahoituksella, miten parhaiten kyetään ratkomaan nykyisiä ja tulevia taloudellisia kriisejä erityisesti energiatalouden uudistamisen näkökulmasta.

Ekotehokkuus tarkoittaa taloudellista tuotosta suhteessa ympäristövaikutuksiin. 2000-luvulla tuottavuus paranee ennen kaikkea tuotannon, tuotteiden ja kulutuksen ekotehokkuuden parantamisen kautta. Kiihtyvä kilpailu niukoista raaka-aineista, kohonneet hinnat ja ilmastonmuutoksen eteneminen osoittavat Lovion mukaan selvästi, että arvokkaita ratkaisuja ovat kaikki sellaiset liiketoimintamallit ja -tuotteet, joilla voidaan tehostaa luonnonresurssien kestävää käyttöä ja vähentää päästöjä.

”Talvivaaran tapaus osoittaa, kuinka vaarallista on olla kilpailematta ekotehokkuudella  nousussa olevassa kaivosteollisuudessa. Kone taas on loistavasti menestyvä yritys, jonka valmistamien hissien kilpailukykyä on parannettu muun muassa kolminkertaistamalla hissien energiatehokkuus”, arvioi Lovio.

Ekotehokkuuden parantaminen on Suomelle erityisen tärkeä kilpailuvaltti myös siksi, että sillä on suora vaikutus Suomen vaihtotaseen parantamiseen. Merkittävä syy Suomen vaihtotaseen heikkenemiseen on fossiilisten tuontipolttoaineiden hintojen nousu. Vähentämällä erityisesti öljyn ja hiilen käyttöä Suomi saanee varsin nopeasti vaihtotaseen kuntoon ja samalla voidaan luoda työpaikkoja uusiutuvan energian aloille. Puupohjaisissa energiaratkaisuissa on edetty niin hyvin, että vuosi 2012 oli ensimmäinen vuosi sitten vuoden 1964, jolloin öljyn sijasta puu oli Suomen tärkein energialähde. Lovion mukaan lähivuosina erityisesti tuulivoimainvestointien vauhdittaminen on tärkeää, jotta alan teollisuus saa lisää tilauksia.

Ekokilpailukykyä ei luoda hetkessä, mutta Lovion mukaan Suomella on traditioita tällä alalla ja vireillä on kymmeniä hankkeita muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Teollisuuden oman arvion mukaan suomalaisten yritysten ympäristöliiketoiminta kasvoi 46 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2012.

Väestön ikääntyminen on Lovion mielestä tarpeellista, koska se on seuraus globaalisti toivotusta väestönkasvun hidastumista. Suomessa päästään suurten ikäluokkien jälkeen tasapainoiseen tilanteeseen muutamassa vuosikymmenessä.

Lisätietoja antaa professori Raimo Lovio, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 040 353 8242, raimo.lovio@aalto.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »