EN

Hypnoosi mahdollistaa todellisia hallusinaatioita

13.8.13

Hypnoosin aikana annettu suggestio voi vaikuttaa aivoihin jo esitietoisessa vaiheessa. Hyvin automaattista värien havaitsemista on mahdollista muuttaa hypnoosin aikana annetun suggestion avulla. Tämä kävi ilmi Turun, Helsingin ja ruotsalaisen Skövden yliopistojen yhteistutkimuksessa. Suomen Akatemia on rahoittanut Suomen osuutta.

Hypnoosiin liittyvät hallusinaatiot ovat olleet kiistelty aihe jo hypnoosin historian varhaisajoilta. Keskeisten nykyisten hypnoosia selittävien teorioiden mukaan kaikki hypnoosin avulla aikaansaadut muuttuneet kokemukset ovat henkilöiden omien ja aktiivisesti tuotettujen mielikuvien seurauksia. Esimerkiksi visuaalisten hallusinaatioiden kokeminen vaatii tietoista eläytymistä annettuun mielikuvaan ja tähän kykenevät jotkut henkilöt myös ilman hypnoosia.

PLoS ONE -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana kaksi hyvin hypnoosiherkkää koehenkilöä ja heiltä rekisteröitiin EEG-aivosähkökäyrää tutkimuksen ajan. Koehenkilöille näytettiin lyhyesti erilaisia kuvioita kuten neliö, ympyrä tai kolmio, joiden väri vaihteli sinisestä punaiseen. Koehenkilöiden tuli tunnistaa kuvioiden värit. Toisessa vaiheessa koehenkilöt suggestoitiin hypnoosin aikana, että tietyn muotoiset kuviot ovat aina tietyn värisiä: esimerkiksi ”kolmiot ovat aina punaisia”. Toinen koehenkilöistä raportoi aina näkevänsä kuvioiden värit suggestion mukaisesti. Tutkijat havaitsivat, että kun suggestiossa mainittu kuvio tuli näkyviin, ilmaantui piikki aivojen korkeataajuisessa aktiviteetissa vain kymmenesosa sekunnissa tämän jälkeen. Ilmiö oli havaittavissa ainoastaan silloin, kun suggestiossa mainittu kuvio ilmestyi näkyviin. Toinen koehenkilö ei kokenut suggestiossa mainittua värimuutosta, mutta suggestiossa mainitun kuvion ilmestyessä hän kertoi kokevansa kummallisen ilmiön: ”Joidenkin kuvioiden ilmestyessä minun silmäni sanovat, että se on tietynvärinen, mutta aivoni sanovat sen olevan toisenvärinen.” Tällä koehenkilöllä ei näkynyt aktiviteettimuutosta aivoissa.

Korkeataajuisen aktiviteettimuutoksen on oletettu olevan yhteydessä tilanteeseen, jossa aivot vertaavat tulevaa informaatiota jo olemassa oleviin muistijälkiin. Tässä kokeessa hypnoosin aikana annettu suggestio tuotti muistijäljen, joka aktivoitui kun suggestiossa mainittu kuvio ilmestyi. Tämän vertailuprosessin on tapahduttava täysin automaattisesti ja koehenkilön sitä tiedostamatta, sillä aktiviteettimuutos näkyi jo kymmenesosa sekunnin kuluttua kuvion ilmestymisen jälkeen.

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis tiedelehdessä julkaistavassa tutkimuksessa tehtiin tunnistamis- ja reaktioaikatehtäviä käyttäen samantyyppistä hypnoottista suggestiota. Tässä kokeessa oli vain yksi hypnoosiherkkä koehenkilö, ja tulokset osoittavat, että hänen kokemansa hallusinaatiot olivat todellisia ja automaattisia. Kontrollikoehenkilöt sekä ilman hypnoosia ollut hypnoosiherkkä koehenkilö yrittivät simuloida hallusinaatiotilannetta mutta eivät kyenneet tuottamaan vastaavia tuloksia.

Joihinkin henkilöihin hypnoosi vaikuttaa siten, että he muuttuvat jähmeiksi ja jopa keskusteleminen saattaa olla hypnoosin aikana hankalaa. Näissä tutkimuksissa suggestiot annettiin hypnoosin aikana, mutta koehenkilöt olivat tehtäviä tehdessään täysin normaalissa valvetilassaan. Tämä oli mahdollista, koska suggestiot olivat posthypnoottisia, eli ne on tähdätty toimimaan silloin, kun hypnoositila on jo ohi. Hypnoosin aikana koehenkilöille annettiin myös suggestio siitä, etteivät he herättyään muista saamiaan suggestioita.

Nämä tulokset kyseenalaistavat monet keskeiset hypnoositeoriat, sillä saatuja tuloksia ei voi selittää aktiivisella ja tietoisella mielikuviin eläytymisellä. Hypnoosin avulla kyettiin tuottamaan erityisen voimakas muistijälki, joka aktivoitui ennen kuin koehenkilö oli edes tietoinen näytetystä ärsykkeestä. Tuloksilla on merkitystä psykologian ja kognitiivisen neurotieteen alueille ja erityisesti havaintojen-, muistin- ja tajunnantutkimuksessa.

Tulokset julkaistiin 5.8.2013 PLoS ONE tiedelehdessä.
Linkki artikkeliin: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0070900
sekä International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61(4): 1-17, 2013 (tulossa)

Lisätietoja antaa dosentti Sakari Kallio, p. +46 73 4489 489 tai +358 44 5445 070, sp. sakari.kallio@his.se

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »