SV EN

Arviointi: ELVIRA-tutkimusohjelma onnistui monitieteisyydessä

07.06.13

Suomen Akatemian Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys (ELVIRA) -tutkimusohjelma onnistui luomaan uusia monitieteisiä ja tieteenalarajoja ylittäviä tutkimuskokonaisuuksia, jotka ilman ohjelmaa olisivat jääneet syntymättä. Ohjelmaa arvioineen kansainvälisen asiantuntijapaneelin mukaan ohjelma edisti yhteistyötä myös tiedeyhteisön ja teollisuuden välillä. Kansainvälisen yhteistyön ja tutkijaliikkuvuuden vauhdittamisessa ohjelma ei yltänyt yhtä hyviin tuloksiin.

Nelivuotisen tutkimusohjelman tavoitteena oli tuottaa elintarvikkeista ja ravinnosta korkeatasoista ja innovatiivista tutkimustietoa. Erityinen painoarvo asetettiin tutkimuksen tieteelliselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle vaikuttavuudelle. Ohjelman läpikäyvä teema oli terveys: kuinka hyvällä ravitsemuksella voidaan luoda ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, kuinka hyvää ravitsemusta tukevia elintarvikkeita voidaan kehittää ja niiden saatavuutta parantaa ja kuinka taata elintarvikkeiden turvallisuus.

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa seitsemällä miljoonalla eurolla vuosina 2007–2010 ja siinä oli mukana 16 tutkimuskonsortiota. Ohjelmaa rahoittivat myös Tekes sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kansainvälinen paneeli arvioi ohjelman saavuttaneen tavoitteensa menestyksellisesti useimmilla teema-alueillaan. Teemojen välillä oli kuitenkin huomattavia eroja. Arviointiraportissa suositellaan, että Suomen Akatemia välttäisi tulevaisuudessa hyvin laaja-alaisia tutkimusohjelmia ja rajaisi tutkimusohjelmien teema-alueiden määrää. Kansainvälisen liikkuvuuden tulisi olla pakollinen edellytys rahoituksen saamiselle ja kymmenen prosenttia ohjelman rahoituksesta tulisi varata riskejä sisältäville tutkimushankkeille.

Tutkimushankkeita pitäisi tarkastella muodollisesti jo rahoituskauden puolivälissä esimerkiksi työpajamuotoisessa tilaisuudessa. Sen jälkeen tutkimuksen suuntaa voitaisiin tarvittaessa uudistaa ja aloittaa uusia yhteistyöprojekteja, arviointipaneeli ehdottaa.

Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella ohjelman toteutusta ja tuloksia sekä ohjelman vaikuttavuutta medianäkyvyyden ja tutkijoiden omien mediakokemusten pohjalta. Lisäksi arviointiin liitettiin vahvasti ennakointi, jonka avulla katseet suunnataan tutkimusalojen tulevaisuuden teemoihin ja tutkimusaiheisiin.

Arviointipaneelin puheenjohtajana toimi professori James Lindsey Yhdysvalloista (USDA) ja muina jäseninä professori Marika Mikelsaar (Tarton yliopisto, Viro) ja professori Liisa Lähteenmäki (Århusin yliopisto, Tanska). Arvioinnin yhden osan muodostaa viestintään paneutuva professori Esa Väliverrosen (Helsingin yliopisto) raportti.

Arviointi on julkaistu Suomen Akatemian julkaisusarjassa ja se on saatavilla pdf-muodossa Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi > julkaisut > julkaisusarja. Raportti on englanninkielinen.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Tiina Jokela, Suomen Akatemia, p. 029 533 5046, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
www.aka.fi/elvira

Suomen Akatemia
Tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen
p. 029 533 5118, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »