Akatemiaprofessori Riitta Salmelin jäseneksi Euroopan komission puheenjohtajalle perustettuun tieteen ja teknologian neuvoa-antavaan neuvostoon

(01.03.13)

Euroopan komissio on perustanut puheenjohtajansa José Manuel Barroson avuksi tieteen ja teknologian neuvoa-antavan neuvoston, jonka yhdeksi jäseneksi se on kutsunut akatemiaprofessori Riitta Salmelinin Aalto-yliopistosta. Komissiosta riippumaton neuvosto koostuu arvostetuista tieteen ja teknologian asiantuntijoista tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri aloilta. Neuvoston kaikki 15 jäsentä on valittu heidän tieteellisen taustansa, tiedepoliittisen kokemuksensa ja viestinnällisen osaamisensa perustella.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroson mukaan neuvosto keskittyy tieteeseen ja teknologiaan liittyviin asioihin, joilla on selkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Toimikunta toimii ennakoivasti ja pyrkii tunnistamaan sellaisia tärkeitä alueita, joissa tiede, tutkimus ja innovaatiot voivat tukea Euroopan tulevaisuuden kehitystä.

Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Marja Makarow oli mukana ideoimassa neuvostoa ja sen tehtäviä komission puheenjohtaja  Barroson koolle kutsumassa ryhmässä  ja jo tällöin kannatti neuvoston perustamista. ”Tiede ja innovaatio ovat avainasemassa Euroopan kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun edistämisessä ja uusien työpaikkojen luomisessa”, Makarow sanoo. ”Neuvoston jäsenlistasta näkyy, että sinne on saatu hyvin korkeatasoinen ja innovaatiomyönteinen kokoonpano.”

Tieteen ja teknologian neuvoa-antava neuvosto neuvoo komission puheenjohtajaa innovaatioita edistävän toimintaympäristön luomisessa sekä erityisesti tieteellisen ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksien ja riskien hallinnassa. Lisäksi neuvosto avustaa puheenjohtajaa tietoon perustuvan yhteiskunnallisen keskustelun vauhdittamisessa. Puheenjohtaja voi myös turvautua neuvoston apuun niissä tiede- ja teknologia-asioissa, jotka liittyvät komission kasvustrategioihin.

Akatemiaprofessori Riitta Salmelinin asiantuntemus systeemisen ja kognitiivisen neurotieteen alalla on poikkeuksellisen laaja ja kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuinen. Hän on Suomessa kehitetyn MEG-kuvantamismenetelmän asiantuntija. MEG on ei-invasiivinen kuvantamismenetelmä, jolla voidaan kuvata sekä terveitä että sairaita aivoja erilaisissa tehtävissä ja olosuhteissa. Suomalainen neurotieteen tutkijakunta on tämän tekniikan pätevimpiä asiantuntijoita maailmassa.

Vesa Varpula
verkkotiedottaja
Suomen Akatemian viestintä
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »