Akatemian SHOK-rahoitus myönnetään kilpailun kautta

5.3.2013

Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOKit luotiin vuonna 2007 tavoitteena kehittää suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää ja luoda uudenlainen yhteistyömahdollisuus tiedeyhteisön ja yritysten välille. Ajatuksena on saada aikaan uutta luovia tutkimus- ja innovaatioympäristöjä, joissa tehdään pitkäaikaista yhteistyötä. 

Kunkin keskittymän toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat aihealueen keskeiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Osakeyhtiön osakkaat laativat keskittymän tutkimusstrategian ja päättävät sen toteuttamisesta. Myös tahot, jotka eivät ole osakkaita, voivat osallistua keskittymän tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin. SHOKit eivät ole Tekesin yhteydessä toimivia tutkimuslaitoksia. Niissä tehtävää tutkimusta rahoittavat osakkaina olevat yritykset ja yliopistot. Suurimpina julkisina tutkimusrahoittajina ovat Tekes ja Suomen Akatemia.

Suomen Akatemia rahoitti yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa perustutkimuksellisia hankkeita, joiden aiheet liittyvät laveasti katsoen SHOKien teemoihin vuonna 2012 noin 52 miljoonalla eurolla.  Erillisessä suunnatussa haussa Akatemia rahoitti SHOK-hankkeita yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Haun teemat oli valmisteltu yhdessä SHOKien kanssa. Akatemian rahoitus on myönnetty kilpailun ja vertaisarvioinnin kautta. Suomen Akatemia ei rahoita SHOK-yhtiöitä suoraan.

Strategisen huippuosaamisen keskittymien aihealueet ovat yhteiskunnan kannalta keskeisiä, ja siksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävä perustutkimus sivuaa usein jotakin SHOKin aihe-aluetta. Esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin alan SHOKin Salwe Oy:n aihealueita tutkitaan Akatemian rahoittamana muissakin tutkimushankkeissa.

Tekes on rahoittanut SHOKien tutkimusohjelmia yhteensä 372,5 miljoonalla eurolla vuosina 2008–2012. Tekesin rahoitusosuus kokonaisuudesta on noin puolet. Noin 40 prosenttia SHOKien rahoituksesta on yksityistä panostusta ja noin 10 prosenttia muuta julkista panostusta. Vuonna 2012 Tekes rahoitti SHOKeja 116 miljoonalla eurolla, mikä on noin viidesosa Tekesin myöntövaltuuksista.

Ilman korkealaatuista ja pitkäjänteistä tieteellistä tutkimusta ei synny soveltavaa tutkimusta eikä uutta liiketoimintaa. Siksi on tärkeää, että tutkimusrahoittajat toimivat yhteistyössä keskenään, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä yritysten kanssa. Uuden tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan eri osa-alueilla on julkisille tutkimusrahoitusorganisaatioille keskeinen tavoite. Se on myös SHOKien perustamisen ja toiminnan yksi tavoite.

Suomen Akatemian pääjohtajan Heikki Mannilan mielestä tutkimus- ja innovaatiorahoituksen jatkuva kehittäminen on tarpeen. ”SHOK-mallia on tärkeä kehittää edelleen, ja samalla on hyvä muistaa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja rahoittaminen on iso kokonaisuus, jossa on monia rahoitusmuotoja. SHOKit ovat vain yksi tätä toimintaa edistävistä välineistä.”

Lisätietoja:
Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow, Suomen Akatemia, puh. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »