SV

Akatemia valitsi hankkeet oppimisen tutkimusohjelmaan

27.11.2013

Suomen Akatemia on valinnut Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelman hankkeet. Tutkimusohjelmassa rahoitetaan 10 miljoonalla eurolla kaikkiaan 19 ryhmää 11 tutkimushankkeessa. Rahoitetuista hankkeista viisi on useiden tutkimusryhmien muodostamia konsortioita. Hankkeiden tutkijat työskentelevät Jyväskylän, Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Lisäksi tutkimusta tehdään LIKES-tutkimuskeskuksessa ja Niilo Mäki Instituutissa Jyväskylässä. 

Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, minkälaisia vaatimuksia yhteiskunnalliset muutokset asettavat oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää oppimisanalytiikkaa ja oppimisen arviointia sekä tuottaa mahdollisuuksia tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämiselle. Ohjelman yhtenä teema-alueena on myös yksilöllisten oppimisen edellytysten parantaminen eri ikäkausina.

TULOS-tutkimusohjelman aiehakuun jätettiin kaikkiaan 150 hakemusta, joista 50 oli useamman osahankkeen muodostamia konsortioita. Varsinaiseen hakuun kutsuttiin 41 hakijaa, joista 11 sai myönteisen päätöksen.

Professori Kati Mäkitalo-Sieglin (Itä-Suomen yliopisto) johtamassa konsortiossa perehdytään opettajankoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. Työelämässä – ja elämässä yleensäkin –menestystekijöinä nousevat esiin oppimis-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot sekä taito käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Tutkimuksessa selvitetään, miten edellä mainittuja taitoja voidaan edistää opettajankoulutuksessa, muun muassa käyttämällä tutkivan oppimisen lähestymistapoja opetuksessa. Nelivuotisen projektin aikana tutkimukseen osallistuvat ne, jotka aloittavat opettajaksi opiskelun. Opiskelijoiden lähtötaso arvioidaan ja heidän taitojensa kehittymistä seurataan opintojen aikana. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen yliopistokoulutuksen ja erityisesti opettajankoulutuksen kehittämisessä.

Kansalaisilta vaadittavien matemaattisten taitojen luonne muuttuu tulevaisuudessa. Sen sijaan, että matemaattisia operaatioita sovelletaan jäykästi, kansalaisen tulisi ymmärtää, miten erilaisia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja teknologisia tapahtumia sekä työelämän prosesseja kuvataan ja mallitetaan matemaattisesti. Akatemiaprofessori Erno Lehtisen (Turun yliopisto) johtamassa tutkimuksessa pyritään löytämään pedagogisia keinoja ja teknologiapohjaisia oppimisympäristöjä, jotka rakentavat siltaa kouluoppimisen ja arkipäivän tilanteiden välille ja valmistavat lapsia ja nuoria käyttämään tulevaisuudessa joustavia matemaattisia strategioita eri elämäntilanteissa.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan myös sitä, miten liikunta voi edistää oppimisen kognitiivisia edellytyksiä elämän eri vaiheissa. Tutkimusjohtaja Tuija Tammelinin (LIKES) johtama konsortio yhdistää neurobiologian, neurotieteiden ja epidemiologian lähestymistavat fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja oppimisen kognitiivisten edellytysten tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, miten fyysisessä aktiivisuudessa ja kunnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kognitiiviseen toimintaan ja akateemiseen suoriutumiseen elämän eri vaiheissa. Lisäksi tutkitaan, miten fyysisesti aktiivinen tai vähemmän aktiivinen elämäntapa ovat yhteydessä toiminnanohjauksen ja muistin kannalta tärkeisiin aivojen ominaisuuksiin. Tutkijat ovat kiinnostuneita myös siitä, missä määrin peritty fyysinen kunto ja liikuntaharjoittelu vaikuttavat kognitioon ja mitä mekanismeja näiden vaikutusten taustalla on. Tutkimus tuottaa tietoa sovellettavaksi liikunnan, koulutuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden käyttöön. 

Kaikki Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelman rahoitettavat hankkeet

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, p. 029 533 5136, risto.vilkko(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »