SV EN

Vuoden 2012 Akatemiapalkinnot Anna-Liisa Laineelle ja Mari Sandellille

(09.11.2012)

Suomen Akatemia palkitsi perjantaina 9.11.2012 kaksi ansioitunutta tutkijaa Helsingissä. Akatemiapalkinnot myönnettiin akatemiatutkija, dosentti Anna-Liisa Laineelle Helsingin yliopistosta ja akatemiatutkija, dosentti Mari Sandellille Turun yliopistosta.

Evoluutiobiologi palkittiin tieteellisestä rohkeudesta

Akatemiatutkija, dosentti Anna-Liisa Laine kuuluu ehdottomasti maamme evoluutiobiologien kärkikaartiin. Tutkijana hän on osoittanut ihailtavaa ennakkoluulottomuutta ja huomattavaa tieteellistä rohkeutta. Jo nuorena tohtoriopiskelijana hän aloitti poikkeuksellisen määrätietoisesti oman tutkimuslinjansa kehittämisen ja toteuttamisen. Tutkijanuransa aikana hän on hakeutunut aktiivisesti yhteistyöhön myös alan kansainvälisten huippujen kanssa. Hiljattain hänelle myönnettiin kilpailtu Euroopan tutkimusneuvoston ERC Starting Grant -rahoitus, jonka avulla hän pystyy toteuttamaan ainutlaatuista tutkijavisiotaan edelleen. Laine on tärkeä esikuva ekologin ja tieteentekijän uraa harkitseville nuorille naisille. Paitsi menestyvä tieteentekijä, Anna-Liisa Laine on myös äiti. Esimerkillään hän osoittaa, että menestyvän uran ja perhe-elämän yhdistäminen on täysin mahdollista.

Laine tutkii Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella, miksi kasvitaudit esiintyvät siellä missä esiintyvät ja miksi niiden isännilleen aiheuttama haitta vaihtelee niin paljon: ”Tämän ymmärtäminen on tärkeää niin ihmisten terveyttä uhkaavien tautien vuoksi kuin maataloudessa, missä kasvitaudit aiheuttavat vuosittain valtavia satotappioita. Itse lähestyn aihetta perustutkimuksen kautta ja tutkimuskohteeni on Ahvenanmaan kuivilla kedoilla kasvava heinäratamo (Plantago lanceolata) ja sitä infektoiva härmäsieni (Podosphaera plantaginis)”, Laine kertoo.

Laine yhdistää työssään ekologisia kokeita genetiikkaan ja matemaattiseen mallinnukseen. ”Tällä hetkellä eräs keskeinen haasteemme on kasvitautien talvehtimisen ymmärtäminen. Valtaosaa maapallon tautiepidemioista luonnehtii kausivaihtelu, jolloin tautien populaatiokoot romahtavat kasvukauden päättyessä.  Romahdusta sääteleviä tekijöitä ei vielä ymmärretä, vaikka nimenomaan tämä prosessi määrittelee sen, mistä ja millaisena epidemia seuraavana kautena lähtee liikkeelle. Tuoreimpien tulostemme mukaan esimerkiksi härmäsienen linjoissa on huomattavia geneettisiä eroja siinä, miten ne selviytyvät talvesta.”

Palkinto tieteellisestä rohkeudesta myönnetään tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Makututkija palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Akatemiatutkija, dosentti Mari Sandell on tehnyt ansiokkaasti makututkimusta tunnetuksi ja lisännyt yleistä kiinnostusta syömiskäyttäytymiseen. Häntä arvostetaan erityisesti eri tieteenalat ylittävästä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Sandell on suosittu puhuja, joka osallistuu aktiivisesti alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän myös luennoi usein asiantuntijoille ja suurelle yleisölle sekä kirjoittaa yleistajuisesti alastaan. Asiantuntemustaan Sandell on vahvistanut esimerkiksi tutkijavierailuilla alan arvostettuun tutkimuslaitokseen (Monell Chemical Senses Center, USA). Lisäksi hän on onnistunut erinomaisesti nuorten tutkijoiden kouluttajana.

Sandell on elintarvikekemisti, joka työskentelee Turun yliopiston Biokemian ja elintarvikekemian laitoksella sekä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa. Innovatiivisessa Karvas maku ja syömiskäyttäytyminen - tutkimushankkeessaan hän tarkastelee uutta ja mielenkiintoista ruoan valintaan ja syömiseen liittyvää tutkimusaluetta. Sandell yhdistää elintarviketieteellistä osaamistaan käyttäytymistieteisiin ja genetiikkaan: ”Vaikka on tärkeää tuntea ruoan makuaineet molekyylitasolla, niin ihmiset voivat reagoida niihin eri tavoin. Ruoan aistittavaan laatuun vaikuttavat tekijät yhdessä yksilöllisten makumieltymysten kanssa ohjaavat usein syömiskäyttäytymistä.”

Sandellia kiehtoo ruoka tutkimuskohteena: ”Olen hyvin innostunut ruoan psykogenomiikasta, eli siitä miten perimämme vaikuttaa makuaistin toimintaan, ruoan kokemiseen ja ruokailutottumuksiin. Tutkimukseni on osoittanut, että elämme yksilöllisissä makumaailmoissa ja koemme elintarvikkeiden ominaisuudet hyvin eri tavoin. Tämä näkyy myös arjessa erilaisina ruokaan liittyvinä valintoina. Useat meistä syövät sitä mikä maistuu hyvälle, mutta hyvä maku on yksilöllistä. Minua kiinnostaa miksi näin on ja mitä vaikutuksia sillä on elämäämme. Tutkijana iloitsen siitä, että voin vaikuttaa yhteiskunnassa kertomalla ihmisille ruoan kokemisen monimutkaisuudesta ja ruokakasvatuksen mahdollisuuksista.”

Palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Akatemia myönsi palkinnot nyt kymmenettä kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkinnot antavat tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittävät huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkintoesine on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos ”Hetki”.

Lisätietoja:
- Ylijohtaja, hallinto Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. 029 533 5003, ossi.malmberg (at) aka.fi
- Anna-Liisa Laine, Helsingin yliopisto, p. 040 7374 226, anna-liisa.laine (at) helsinki.fi
- Mari Sandell, Turun yliopisto, p. 0400 742 408, masaarim (at) utu.fi

Kuvat ja esittelyfilmit
- Voittajien kuvat ovat saatavilla 9.11. klo 18.00 lähtien Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://mediabank.aka.fi > Siirry kuvagalleriaan (haku voittajien nimillä)
- Palkittavien esittelyfilmit ovat katsottavissa 9.11. klo 18.00 lähtien Suomen Akatemian Youtube-kanavalla osoitteessa: http://www.youtube.com/user/academyoffinland?feature=results_main

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Terhi Loukiainen
p. 029 533 5068
terhi.loukiainen (at) aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »