SV EN

Suomen Akatemia julkaisi raportin Suomen tieteen tilasta:

Tieteen kasvuun voidaan vaikuttaa tutkijoiden ja opiskelijoiden rekrytoinnilla

08.10.12

Suomalaisen tieteen kilpailukyvyn turvaamisessa avainkysymys on opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytointi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Tämä on keskeisin johtopäätös Suomen tieteen tilaa koskevassa analyysissä, jonka Suomen Akatemia julkisti tänään.

Tieteen tila 2012 -raportti osoittaa Suomen tieteen tilan olevan vakaa. Suomessa on panostettu tieteeseen, mutta niin on tehty muissakin maissa. Jotta Suomi menestyy jatkossa, on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kehitettävä opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytointia. Erityisesti post doc -tutkijoiden ja alkuvaiheen professorien rekrytointi nousivat Akatemian analyysissa esiin tehokkaana tapana vahvistaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän kansainvälisyyttä.

Tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen edellyttää voimavarojen suuntaamista. Yliopistouudistus toi yliopistoille entistä paremmat edellytykset valintojen ja poisvalintojen tekoon, ja tätä tulee tukea esimerkiksi yliopistojen rahoitusmalliin sisältyvän strategiarahoituksen avulla. Myös tutkimuslaitoksia kehitettäessä on etsittävä uusia rakenteellisia ja rahoituksellisia keinoja.

 

Suomi tiedemaana hyvää eurooppalaista keskitasoa

Julkisen t&k-rahoituksen osuus on arviolta yksi prosentti bruttokansantuotteesta vuonna 2012. Tieteen ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta julkinen rahoitus on selkeästi merkittävin rahoituslähde, sillä yksityisen sektorin t&k-rahoitus keskittyy varsin vahvasti kehitystoimintaan. Raportti korostaa tieteellisen tutkimustyön, uuden tiedon etsimisen ja sivistyksen perustan monipuolisen rakentamisen olevan Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä. Pitkäjänteinen tutkimus on henkisen pääoman uudistaja sekä teknologisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan välttämätön edellytys. Perustutkimus on ratkaisevassa asemassa sellaistenkin ihmis- ja yhteiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisessa, jotka eivät ole vielä näköpiirissämme.

”Yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta ja tutkimuksen rahoittajilta edellytetään nyt tavallistakin enemmän kaukonäköisiä valintoja. Ne voivat sisältää myös luopumista jostain”, Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila toteaa.

Suomen tieteen julkaisumäärät ja suomalaiseen tutkimukseen kohdistuvat viittaukset ovat hyvällä tasolla. Vuosina 2008–2010 julkaistiin 15 674 tieteellistä suomalaisten tutkijoiden tekemää julkaisua, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin 2000-luvun puolivälissä. Viittausmäärät ovat pysyneet vakaina. Vuosina 2008–2010 suomalaisten tutkijoiden julkaisuihin viitattiin kuusi prosenttia enemmän kuin julkaisuihin maailmassa keskimäärin. Laadukkaimman tutkimuksen osuutta voidaan analysoida tarkastelemalla julkaisuja, jotka kuuluvat maailman eniten viittauksia saaneeseen noin kymmeneen prosenttiin kaikista julkaisuista. Maailman huippujulkaisuihin vuosina 2008–2010 kuului Suomen julkaisuista suunnilleen yhtä paljon kuin maailmassa keskimäärin.

Tieteen tila 2012 -raportin ovat toimittaneet Leena Treuthardt ja Anu Nuutinen. Arviointeihin osallistui 366 tutkijaa yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Raportissa tarkastellaan Suomen tutkimusjärjestelmän vaikuttavuutta, tieteenaloittain tutkimuksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä tieteen tilaa valituilla ihmis- ja yhteiskunnan suurten haasteiden tutkimusaloilla. Raportti sisältää useita kehittämisehdotuksia.

Raportti pdf-muodossa ja julkaisemistilaisuuden ppt- ja pdf-esitykset ovat Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://www.aka.fi/tieteentila2012. Tilaisuuden videointia voi seurata Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa www.aka.fi/tieteentila2012_videointi.


Lisätietoja: pääjohtaja Heikki Mannila, p. 029 533 5001 ja strategiajohtaja Leena Treuthardt, p. 029 533 5121.


Suomen Akatemian viestintä
Viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. 029 533 5114
maj-lis.tanner(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »