SV EN

Tieteellinen stressitesti Suomen kansantalouden selviytymiseksi

28.02.12

Kansainvälinen tutkijaryhmä on laatinut Suomen kansantaloudelle stressitestin, jonka avulla etsitään toimenpiteitä selviytyä mahdollisista shokkitilanteista. Lisäksi hanke selvitti, millaisten päätösten avulla yhteiskunnan ja talouden shokkijoustavuutta voidaan lisätä. Tutkimus tehtiin Kansainvälisen sovelletun systeeminanalyysin instituutissa IIASAssa, jonka suomalainen jäsen on Suomen Akatemia.

”Globaalin talouden epävarmuudet kasvavat, mutta Suomen tapaisella pienellä  kansantaloudella on hyvät edellytykset selvitä.  Kysymys ei ole vain siitä, että shokeista selvitään hengissä, vaan siitä, että nopea ja notkea maa pystyy myös hyödyntämään epävarmuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet”, toteaa tutkimusryhmän jäsen, professori John Casti.

IIASAn 7 shocks and Finland -projekti haastaa  tehokkuusajattelun. Projektin mukaan epävarmuuksien kasvaessa pienen, avoimen kansantalouden tulisi ottaa joustavuus mukaan päätöksentekokriteereihin.   Talouden ja viennin riittävän monipuolinen rakenne pitäisi varmistaa.  Jos globaalin järjestelmän muutokset vievät pohjan yhdeltä toimialalta  tai tuotteelta, muutokset luovat kasvumahdollisuuksia jollekin toiselle vientialueelle. Hanke nostaa esiin suurten keskitettyjen järjestelmien haavoittuvuuden ja esittää tilalle joustavia, pienemmistä järjestelmistä koostuvia verkostoja. Yksi shokkiesimerkki on Nokian lähteminen Suomesta.       

7 shocks and Finland -projektin loppuraportin johtopäätökset eli seitsemän teesiä Suomen päätöksentekijöille julkistetaan Suomen Akatemian ja Suomen IIASA-työryhmän järjestämässä tilaisuudessa tiistaina 28.2. Hankkeeseen osallistuivat useat ministeriöt, Sitra, Tekes, Huoltovarmuuskeskus, Teollisuuden Voima, Fortum ja Tieto.

40 vuotta täyttävä IIASA on kansainvälinen monitieteinen tutkimuslaitos.  Se sijaitsee Itävallassa. IIASA edistää tieteen ja tieteentekijöiden avulla myös valtioiden välistä vuoropuhelua. Se tuottaa tutkimustietoa ja ennusteita kansainvälisen ja kansallisen päätöksenteon tueksi, mutta myös liike-elämälle. Laitoksen tutkimus nojaa aktiiviseen verkottumiseen ja yhteistyöhön kansallisten tiedeyhteisöjen kanssa, eikä se rajoitu vain jäsenmaihin. IIASAssa työskentelee noin 200 tutkijaa.

Jäsenmaiden edustajien muodostama IIASAn neuvosto päättää tutkimusagendasta. Kansainvälisten järjestöjen, valtioiden ja muiden yksittäisten toimijoiden tilauksesta voidaan toteuttaa tutkimusagendaan sopivia yksittäisiä hankkeita.  Nyt esiteltävänä oleva 7 shokkia ja Suomi on esimerkki tällaisesta.

Lisätietoja antavat:

  • Senior Researcher Leena Ilmola, p. 040 545 4265, sp. ilmola@iiasa.ac.at
  • Tiedeasiantuntija Tiina Forsman, p. 09 7748 8443, sp. tiina.forsman@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 09 7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »