SV EN

Suomen Akatemia avaa SHOK-rahoitushaun huhtikuussa 2012

08.02.12

Suomen Akatemia avaa rahoitushaun strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) aihealueiden tutkimukselle. Haun teemoja on kaksi: Uudenlaiset ohjausmenetelmät ja käyttöliittymät sekä metsäbiomassan innovatiiviseen käyttöön perustuvan biotalouden uudet kemikaalit, materiaalit ja tuotantoteknologiat. Haun kaksi teemaa nähdään laajasti. Teemoja ei ole rajattu yksittäisten SHOKien aihealueille ja ne ulottuvat kaikkien toimikuntien tieteenaloille.

Rahoituksella vahvistetaan strategisen huippuosaamisen keskittymissä tehtävää tieteellistä tutkimusta ja tuetaan SHOKien, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Haku avautuu huhtikuussa.

Suomen Akatemian tavoitteena on, että innovaatioiden kehittämistyöhön sisällytetään riittävästi korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on myös lisätä SHOK-toiminnassa mukana olevien korkeatasoisten tutkijoiden määrää ja siten turvata SHOK-toiminnassa tarvittava tieteellinen asiantuntijuus. Rahoitettavilta tutkijoilta odotetaan laaja-alaista tieteellistä näkemystä kyseiseltä alalta. Hankkeiden on vahvistettava saumatonta ja monitieteistä yhteistyötä innovaatio- ja tutkimustoiminnan eri vaiheiden välillä.

SHOKit tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Keskittymissä toteutetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa.

Haku on luonteeltaan suunnattu akatemiahanke muutamin poikkeuksin. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimivalta hakijalta edellytetään, että hän on professorin tai dosentin tasoinen tutkija.

Haun erityisehdot

Haussa edellytetään, että hakija on ollut jo tutkimussuunnitelman valmisteluvaiheessa yhteydessä asianomaiseen SHOKiin tai SHOKeihin tutkimushankkeen merkityksen varmistamiseksi tutkimukselliselta kannalta sekä sopinut SHOKin tai SHOKien lisäksi hankkeeseen liittyvän yliopiston tai tutkimuslaitoksen sekä mahdollisten muiden rahoittajien kanssa tutkimussuunnitelmasta, voimavaroista, tehtävistä ja velvollisuuksista.

Hakemukseen tulee liittää hakijan ja SHOKin tai SHOKien allekirjoittama lausunto, jossa kuvataan tutkimuksen merkitys ja tutkimuksen tuoma lisäarvo SHOKin tai SHOKien kannalta. Lausunto pitää pyytää ao. SHOKilta maaliskuun loppuun mennessä. Muiden liitteiden osalta noudatetaan suunnatun akatemiahankkeen ohjeita, jotka kerrotaan huhtikuun haun hakuilmoituksessa. Akatemia lähettää ainoastaan SHOKin tai SHOKien kannalta selkeästi relevantit hakemukset arvioitaviksi.  

Hakuaika

SHOK -haun hakuaika päättyy huhtikuun 2012 lopussa. Tarkemmat hakutiedot tulee tarkistaa huhtikuun hakuilmoituksesta, joka julkaistaan maaliskuussa 2012.

Lisätietoja:  

  • Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, tiedeasiantuntija Timo Sareneva, puh. 09-77488243, etunii.sukunimi@aka.fi
  • Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, tiedeasiantuntija Tiina Forsman, puh. 09-77488443, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, johtava tiedeasiantuntija Ritva Taurio, puh. 09-77488384, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • Huhtikuun 2012 SHOK-haun teemat
  • http://www.shok.fi/

Suomen Akatemia
verkkotiedottaja Vesa Varpula
etunimi.sukunmi@aka.fi
p. (09) 7748 8458 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »