SV EN

Osteoporoosin tarkkaan mittaamiseen kehitetty uusi menetelmä

08.03.12

Lasermittaus on osoittautumassa lupaavaksi menetelmäksi osteoporoosin mittaamisessa. Professori Jussi Timosen johtama työryhmä on kehittänyt lasersäteitä hyödyntävää ultraäänitekniikkaa osteoporoosin nopeaa ja tarkkaa seulontaa varten. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelmaa ja siihen osallistuu tutkijoita Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopistoista.

Uusille mittausmenetelmille on tarvetta, sillä osteoporoosin aiheuttamat murtumat ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, mutta nykyiset röntgenpohjaiset menetelmät havaitsevat vain luun tiheyttä eivätkä ennusta luotettavasti tulevia murtumia.  Osteoporoosi aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 40 000 murtumaa, joiden hoitokustannukset ovat satoja miljoonia euroja vuodessa.

”Nykyisin käytössä oleva röntgenpohjainen DXA-menetelmä on kallis eikä mahdollista väestön seulontaa. Lisäksi sen tarkkuuteen liittyy joitakin rajoituksia”, professori Timonen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Timosen mukaan ultraäänimenetelmiä on jo pitkään kehitetty kustannustehokasta ja nopeaa osteoporoosin seulontaa varten. Periaatteessa ultraäänimenetelmät ovat röntgenmenetelmiä monipuolisempia, mutta ne ovat melko häiriöalttiita eivätkä siksi aina anna luotettavia mittaustuloksia. ”Mittausvaikeudet johtuvat esimerkiksi ultraäänilähteen ja ihon välisestä kontaktista sekä pehmytkudoksen aiheuttamista häiriöistä.”

Nyt kehitetyssä uudessa osteoporoosin mittausmenetelmässä käytetään ensimmäistä kertaa luun mittauksessa ultraäänen kanssa laserpohjaisia, ”fotoakustisia”, keinoja. ”Luomme luussa etenevän ultraäänipulssin kohdistamalla ihon pinnalle sopivan lasersäteen. Tämä estää kontaktiongelmat mittauksen aikana. Lisäksi tuotettua ultraäänipulssia voidaan helposti räätälöidä muokkaamalla käytettyä lasersädettä. Mittauksesta saadaan siten paljon tarkempi”, Jussi Timonen kuvailee.  

Tutkimus etenee seuraavaksi kliiniseen tutkimukseen, jota varten tutkimusryhmä on viimeistelemässä mittauslaitteistoa koehenkilöillä käytettäväksi.

Suomen Akatemian Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelma on käynnissä vuosina 2010-2013. Siinä on mukana yhteensä 26 tutkimushanketta, joita Akatemia rahoittaa 13 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:
Professori Jussi Timonen, Jyväskylän yliopisto, etunimi.sukunimi(at)phys.jyu.fi, p. 040 805 4356
Professori Edward Haeggström, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, p. 050 317 5493
Professori Risto Myllylä, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)ee.oulu.fi, p. 08 553 2671

www.aka.fi/fotoniikka

Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 09 7748 8369
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »