Kymmenen miljoonaa monialaiseen ihmisen mielen tutkimukseen

28.12.12

Suomen Akatemian Ihmisen mieli -tutkimusohjelman rahoitettavat hankkeet on valittu. Rahoitusta myönnettiin kahdeksalle yksittäiselle hankkeelle ja neljälle tutkimuskonsortiolle eli yhteishankkeelle. Akatemia rahoittaa tutkimusohjelmaa kymmenellä miljoonalla eurolla. Tutkimusohjelma tuottaa perustutkimusta ihmisen mielestä ja sen neuraalisista mekanismeista kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa yhteyksissä. Tutkimusta voidaan hyödyntää monien ajankohtaisten kysymysten ja haasteiden käsittelyssä. Nelivuotinen tutkimusohjelma käynnistyy vuoden 2013 alussa.

Professori Kirsti Lonkan (Helsingin yliopisto) vetämä neljän kansainvälisesti tunnetun professorin yhteinen hanke tarkastelee niin sanottujen diginatiivien nuorten mielen ja aivojen kehitystä. Diginatiivit ovat nuoria, jotka ovat jo varhaislapsuudesta kasvaneet tietokoneen käyttäjiksi. Tutkimus tehdään sekä kasvatus- ja kehityspsykologian, hyvinvoinnin että neurotieteen näkökulmasta. ”Tutkimus on tärkeää sen vuoksi, että on syntymässä kuilu aikaisempien sukupolvien ja digitaalisen teknologian aikana syntyneiden nuorten välillä. Käsitykset oppimisesta ovat muuttuneet, samoin työelämän vaatimukset. Sukupolvien välillä on kasvavia eroja tieto- ja sosiaalisissa käytännöissä. On kehitettävä uudenlaisia oppimismenetelmiä ja tutkittava myös motivaatiota sekä hyvinvointia”, toteaa Lonka. Projekti tuottaa ainutlaatuista systemaattista ja pitkäkestoista seuranta-aineistoa nuoren mielen kehityksestä.

Professori Jaakko Seikkulan (Jyväskylän yliopisto) vetämä  hanke tutkii pariterapiassa terapeuttien ja asiakkaiden sovittautumista ja käyttäytymisensä synkronointia toisiinsa. Kyseessä on ainutkertainen hanke, koska todellisessa vuorovaikutustilanteessa tehtyä tutkimusta ei ole toteutettu aikaisemmin niin, että samaan aikaa tutkittaisiin sekä psykoterapian asiakkaiden että terapeuttien käyttäytymistä. Hankkeessa analysoidaan muun muassa kasvonilmeiden tunnetilojen muutosta ja ruumiinliikkeitä. Keräämällä tietoa pariterapian etenemisestä aiotaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten toisiinsa sovittautuminen edesauttaa hyvää hoitotulosta.

Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto) ryhmineen selvittää ihmismielen vuorovaikutusta tuonpuoleiseksi tulkittujen toimijoiden kanssa. ”Ihmiset, joilla on yliluonnolliseksi tulkittuja taipumuksia, tulkitaan helposti mieleltään sairaiksi ja heidät stigmatisoidaan. Aineistonamme ovat kulttuuriset käsitykset sekä rituaaliset tai arkipäivän kokemukset tuonpuoleisista sekä symbolisiksi tulkittuina että tosiksi koettuina. Monitieteinen hankkeemme perustuu humanistisen ja lääketieteen yhteistyöhön. Tuloksillamme on merkittävyyttä mielen tutkimiselle erityisesti mielen ja ruumiin välisten suhteiden kannalta”, toteaa Honkasalo. Tutkimuksessa tehdään oletuksia, joiden testaamisessa rajatapaukset ovat merkittäviä.  Yhteiskunnallisesti tulosten on tarkoitus tuoda esiin ikääntymiseen, kuolemaan ja mielenterveyteen liittyviä kulttuurisia käsityksiä. Tuloksista on hyötyä myös monikulttuurisessa kohtaamisessa.

Luettelo kaikista rahoitetuista hankkeista on osoitteessa: www.aka.fi/mieli > Ajankohtaista > Rahoitettavat hankkeet.
Lisätietoja:
• Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia, p. 029 5335 143, mikko.ylikangas@aka.fi
• Ohjelmapäällikkö Tiina Jokela, Suomen Akatemia, p. 029 5335 046, tiina.jokela@aka.fi
• www.aka.fi/mieli

Suomen Akatemian viestintä
Tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »