SV EN

Haku yhteiseen ohjelmasuunnitteluun hermoston rappeumasairauksien tutkimuksessa JPND:n kanssa

Euroopan komissio on käynnistänyt yhteisen ohjelmasuunnittelun pilottihankkeen hermoston rappeumasairauksien tutkimiseksi (mukaan luettuna Alzheimerin tauti).  Joulukuussa 2012 alkaa Joint programming on Neurodegenerative Diseases (JPND) ohjelman rahoitushaku teemalla “European research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases”.

Suomen Akatemia rahoittaa haussa menestyneitä suomalaisia hankkeita. Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on varannut suunnattua akatemiahankerahoitusta 2-4 kolmivuotiselle hankkeelle, yhteensä enintään 800 000 euroa.

Euroopan komissio vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta yhteisellä ohjelmasuunnittelulla (Joint Programming). Sen avulla pyritään lisäämään tutkimusyhteistyötä ja kokoamaan yhteen kansallisia resursseja suurten Euroopan tai maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistä ohjelmasuunnittelua voidaan käyttää laajoissa tutkimuskokonaisuuksissa, joita ei voida toteuttaa pelkästään kansallisen tason tutkimustyöllä.

Haku aukeaa joulukuussa 2012

Hakumenettely on poikkeuksellinen. Tarkemmat hakuohjeet ja -ehdot voi lukea JPND-hankkeen verkkosivuilla http://www.neurodegenerationresearch.eu/. Hakemukset jätetään tämän verkkosivun kautta. Hakuaika päättyy 19.3.2013. Haku on kaksivaiheinen. Haun kansainvälisessä arvioinnissa menestyneiltä suomalaisilta hakijoilta pyydetään erikseen hakemus Akatemian verkkoasiointiin. Ohjeet annetaan myöhemmin.

Suomalaisten hakijoiden tulee noudattaa sekä JPND:n että Akatemian yleisiä hakuohjeita, myös akatemiahankkeiden hyväksyttäviä kuluja koskevia ohjeita. Hakijoita pyydetään ottamaan etukäteen yhteyttä haun yhteyshenkilöihin Akatemiassa, jos he aikovat jättää hakemuksen tähän hakuun.

Lisätiedot:

Vesa Varpula
verkkotiedottaja
Suomen Akatemia
puh: 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »