SV

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävistä

(30.03.12)

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan 29.3.2012 rahoittaa 14 akatemiatutkijan ja 27 tutkijatohtorin tehtävää. Toimikunta sijoitti varasijoille kolme akatemiatutkija- ja kaksi tutkijatohtorihakijaa siltä varalta, ettei rahoituksen saanut tutkija ota vastaan saamaansa rahoitusta. Rahoitetut tutkijat aloittavat kautensa syyskuussa.

Jokainen hakija saa päätöksestä ilmoituksen sähköpostiinsa. Ilmoituksen saatuaan hakija voi lukea saamansa päätöksen Akatemian verkkoasioinnissa.

Rahoituksen maksaminen edellyttää rahoituksen vastaanottamisesta vahvistusta vastuulliselta johtajalta ja suorituspaikalta Akatemian verkkoasioinnin kautta. Vahvistaessaan rahoituksen vastaanoton vastuullinen johtaja ja tutkimuksen suorituspaikka hyväksyvät rahoituspäätöksen sisällön ja sitoutuvat noudattamaan Akatemian asettamia rahoituksen käyttöön liittyviä ehtoja.

Kansainvälinen vertaisarviointi päätösten perustana

Toimikunnan rahoituspäätökset perustuvat ensisijaisesti tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Tutkimusmäärärahahakemukset arvioidaan Akatemiassa kansainvälisellä vertaisarvioinnilla. Hakemuksille pyydetään tieteellisen asiantuntijapaneelin kirjallinen lausunto tai vähintään kaksi ulkopuolista kirjallista arviointia henkilöiltä, jotka ovat arvostettuja ja laaja-alaisia tutkijoita alallaan. Asiantuntijoiden työskentelyn periaatteista lisätietoja saa Akatemian verkkosivuilta.

Syyskuun haun 2011 hakemukset arvioitiin tammi-helmikuussa 2012 yhdeksässä kansainvälisessä paneelissa, joista kaksi järjestettiin yhdessä Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan kanssa. Asiantuntijoita oli yhteensä 69 ja he olivat 20 maasta. Eniten asiantuntijoita oli Isosta-Britanniasta, Saksasta ja Ruotsista. Panelistien mielestä hakemukset olivat hyvää kansainvälistä tasoa. Hakijat voivat lukea oman paneelilausuntonsa Akatemian verkkoasioinnissa.

Akatemiatutkijan rahoitus tukee itsenäisen tutkijan nousujohteista uraa

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle lähetettiin viime syyskuussa päättyneessä haussa yhteensä 81 akatemiatutkijan hakemusta. Hakijoista 36 prosenttia oli naisia. Ulkomaisia hakijoita oli 30 prosenttia hakijoista. Hakemuksista tuli rahoitetuiksi noin 17 prosenttia, joten toimikunta käytti akatemiatutkijoiden palkkaukseen noin 5,7 miljoonaa euroa.

Rahoitus kattaa tutkijan palkan, jonka lisäksi tehtävään valituilla on mahdollisuus hakea tutkimukseensa tutkimuskulurahoitusta Akatemiasta. Tästä rahoituksesta toimikunta päättää erikseen huhtikuussa. Akatemiatutkijan kausi on viisivuotinen.

Rahoituksella edistetään ja vahvistetaan parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnutetaan heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Arvioinnissa kiinnitettiinkin huomiota lahjakkaiden tutkijoiden nousujohteiseen tutkijanuraan. Myös tutkijan soveltuvuutta akatemiatutkijan tehtävään ja kykyä toimia tutkimusryhmän johtajana pidettiin tärkeänä. Toimikunta huomioi lisäksi naisten osuuden ja tieteenalojen tasapuolisuuden sekä painotti kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta tutkijanuran aikana.

Tutkijatohtorin rahoituksen tavoitteena tutkijan itsenäistyminen

Tutkijatohtorin tehtävän hakuun saapui 152 hakemusta ja rahoitusta haettiin yhteensä 46 miljoonalla eurolla. Hakumäärät ovat pysyneet samoina, sillä lokakuun 2010 haussa haettiin noin 45 miljoonaa euroa 153 hakemuksella. Toimikunta jätti kaksi hakemusta arvioimatta, koska näillä hakijoilla tutkintotodistuksen päivämäärä ei vastannut haun kriteerejä. Tutkijatohtoreiden rahoitukseen käytettiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Rahoitetuksi tuli 18 prosenttia syyskuun 2011 haussa jätetyistä hakemuksista.

Tutkijatohtoreiden tehtäviin myönnetty Akatemian rahoitus on ollut keskimäärin 300 000 euroa hanketta kohden vuosina 2009–2011, jona aikana kokonaiskustannusmallia on noudatettu. Toimikunta pyrkii myöntämään rahoitusta haetun mukaisesti, mikäli kulut ovat perusteltuja ja rahoitusmuodon mukaisia. Määräraha on tarkoitettu vain tutkijatohtorin omaan palkkaan, henkilökohtaisiin tutkimuskuluihin sekä liikkuvuuden aiheuttamiin kustannuksiin.

Tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden lisäksi panelistit ja toimikunnan jäsenet kiinnittivät huomiota tutkijoiden kansainväliseen ja kansalliseen liikkuvuuteen sekä itsenäistymiseen tutkijatohtorikauden aikana. Rahoituspäätöksiä tehtäessä nämä olivat tälläkin kertaa tärkeimmät tiedepoliittiset perusteet.

Nuoria tutkijoita kehotetaan lähtemään ulkomaille tohtorin tutkintonsa jälkeen tai ainakin vaihtamaan tutkimusryhmää aloittaessaan itsenäistä tutkijanuraansa. Tämä toteutuu kaikkien myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tutkijatohtoreiden suunnitelmassa. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan mielestä kansainvälinen kokemus ja yhteistyöverkostojen luominen niin kotimaassa kuin ulkomailla on usein menestyksellisen tutkijanuran edellytys.

Lisätietoja:


Lisätietoja
Akatemiatutkijat

  • Johtava tiedeasiantuntija Tiina Petänen, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 09 7748 8263
  • Tiedeasiantuntija Harri Hautala, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 09 7748 8408

 

Tutkijatohtorit

  • Tiedeasiantuntija Annika Raitala, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 09-7748 8323
  • Tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 09-7748 8216

 

Lisätietoja hakemusten arvioinnista ja kokonaiskustannusmallista:

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »