SV EN

Arviointi: Suomella mahdollisuudet johtavaksi biojalostamoiden kehittäjäksi

26.09.12

Suomella on ihanteelliset mahdollisuudet tulla johtavaksi biojalostamoiden kehittäjäksi maailmassa. Edellytykset tähän syntyvät korkealaatuisen alan osaamisen, tutkijoiden laadun ja monitieteisten tutkimusryhmien ansiosta sekä metsäraaka-aineiden hyvän saatavuuden ja alan teollisuuden ansiosta. Arvion on tehnyt Suomen Akatemian Kestävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) -tutkimusohjelmaan perehtynyt kansainvälinen asiantuntijapaneeli.

Keskeisinä aloina suomalaiselle tutkimukselle ja teollisuudelle paneeli pitää myös kestävään kehitykseen perustuvaa kaivosteollisuutta, makean veden tutkimusta sekä uusiutuvien energiamuotojen tutkimusta erityisesti yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Kestävä tuotanto ja tuotteet -tutkimusohjelmaa asiantuntijapaneeli piti onnistuneena. Ohjelma vahvisti prosessitekniikan ja kemian perustutkimusta, mikä edisti uusien sovellusalueiden syntyä ja alan kilpailukyvyn kehittämistä. Ohjelma tuki monitieteisten tutkimusryhmien muodostumista ja yhteistyön syventämistä eri ryhmien ja tutkimusalojen välillä. Tutkijankoulutus oli aktiivista ohjelman aikana. Paneelin mukaan monet tutkimusohjelman hankkeista onnistuivat saavuttamaan erinomaisia tieteellisiä tuloksia, jopa läpimurtoja. Useissa projekteissa syntyi merkittäviä tuloksia myös teollisuuden käyttöön.

Kehittämistä suomalaistutkijoilla olisi arvioinnin mukaan erityisesti yhteydenpidossa teollisuuden kanssa. Vuorovaikutus perustutkimuksen ja teollisuuden välillä jää usein liian vähäiseksi tai puuttumaan kokonaan. Paneeli ehdottaakin, että nuoria tutkijoita koulutettaisiin kohtaamaan teollisuuden edustajia ja luomaan siltaa tutkimuksen ja teollisuuden välille.

Arviointipaneeli toteaa, että ohjelman kansainvälisestä luonteesta huolimatta kansainväliset kontaktit ja yhteistyö jäivät paikoin ohueksi. Paneeli ehdottaakin, että jatkossa tutkimusohjelmissa painotettaisiin kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi niin, että hankkeiden tutkijat työskentelisivät kumppanimaissa nykyistä pidempiä aikoja ja järjestelmällisemmin.

Suomen Akatemian nelivuotinen Kestävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) -tutkimusohjelma alkoi vuonna 2006. Sen tavoitteena oli vastata kemian tekniikan sekä prosessi- ja tuotantotekniikan merkittäviin tulevaisuuden perustutkimuksellisiin haasteisiin. Akatemia on rahoittanut ohjelman 25 hanketta yli 10 miljoonalla eurolla. Ulkomaisina yhteistyökumppaneina ovat Ranska ja Intia. Kansainväliset yhteistyöhankkeet jatkuvat aina vuoteen 2013 asti.

Arviointi on julkaistu Suomen Akatemian julkaisusarjassa ja se on saatavilla pdf-muodossa Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi > julkaisut > julkaisusarja. Raportti on englanninkielinen.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Saila Seppo, Suomen Akatemia, p. 040 591 3518, etunimi.sukunimi(at)aka.fi www.aka.fi/ketju

Suomen Akatemia
Tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen
p. 040 828 1724, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »