SV EN

Arviointi: Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma onnistui tieteellisesti ja tutkijankoulutuksessa

10.10.12

Suomen Akatemian Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma (LIIKE2) onnistui ohjelmaa arvioineen asiantuntijapaneelin mukaan saavuttamaan erinomaisia tuloksia sekä tieteellisesti että tutkijankoulutuksessa. Tutkimushankkeet olivat innovatiivisia tutkimuksen painotuksen ja tieteidenvälisyyden kannalta, samoin tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat sekä laadullisesti että määrällisesti hyviä.

LIIKE2-tutkimusohjelma tarkasteli Suomen talouden kannalta tärkeitä liiketoimintaosaamisen osa-alueita. Tavoitteena oli perehtyä siihen, miten  suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset voisivat parantaa kilpailukykyään. Ohjelmassa oli mukana yhteensä 25 hanketta, joita Suomen Akatemia rahoitti 3,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi hankkeita rahoittivat Työsuojelurahasto ja Venäjän humanistinen rahasto. Ohjelmaa koordinoi Helsingin kauppakorkeakoulu. Tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 2006-2009.

Arviointipaneelin mukaan tutkimusohjelmaan onnistuttiin valitsemaan erinomaisia hankkeita, joissa tehty tutkimus on lisännyt ymmärrystä ja tietoa yritysten liiketoimintaosaamisesta. Rahoitetuille hankkeille myönnetyt budjetit osoittautuivat kuitenkin tiukoiksi suhteessa siihen, mitä tutkijat alun perin tutkimussuunnitelmissaan olivat suunnitelleet tekevänsä. Tutkimusohjelman hankkeet ja tulokset painottuivat enemmän empiiriseen kuin teoreettiseen liiketoimintaosaamisen tutkimukseen.

Ohjelman aikana tehtiin paljon kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, ja verkottumista oli sekä ohjelma- että hanketasolla. Yksi ohjelman vahvuuksista oli tutkijankoulutuksen koordinointi ja yhteistyö. Ohjelman puitteissa mentorointi, tieteelliset julkaisut ja urakehitys avasivat tutkijoille uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö ohjelman tulosten hyödyntäjien kanssa oli laajaa.

LIIKE2-ohjelmassa suoritettiin yhteensä 71 tutkintoa, joista 43 oli tohtorintutkintoja. Tämä on merkittävä tulos ja huomattava lisä alan tutkimusosaamiseen Suomessa. Ohjelman tutkimustuloksista tiedotettiin laajasti eri tavoin. Joiltakin osin ohjelman todellista vaikutusta tiedeyhteisöön ja yritysmaailmaan on vaikea arvioida, koska tuloksilla on laajempi vaikutus koko talouteen ja yhteiskuntaan.
Paneelin mukaan LIIKE2-ohjelma oli kokonaisuudessaan suuri me

Menestys mitattuna julkaisujen ja tutkintojen määrällä ja laadulla. Asiantuntijat kehottavat Akatemiaa kuitenkin miettimään huolellisesti tulevien tutkimusohjelmien ryhmäkokoonpanoa ja sitä, miten useampien tohtoritutkinnon suorittaneiden ja kokeneempien tutkijoiden mukanaolo vaikuttaisi sidosryhmätyöhön. On myös syytä harkita pitkäaikaisempaa rahoitusta.

Arviointi on julkaistu Suomen Akatemian julkaisusarjassa ja se on saatavilla pdf-muodossa Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi > julkaisut > julkaisusarja. Raportti on englanninkielinen.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö, professori Asta Salmi, Aalto-yliopisto, p. 050 383 2476, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8335, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
www.aka.fi/liike2


Suomen Akatemia
Tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen
p. 029 533 5118, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »