SV EN

Akatemia rahoittaa SHOK-alojen tutkimusta kahdeksalla miljoonalla eurolla


12.11.12

Suomen Akatemia rahoittaa strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusta 8 miljoonalla eurolla.  Rahoitusta saa kuusi tutkimuskonsortiota ja kahdeksan tutkimushanketta. Hakuun lähetettiin yhteensä 106 hakemusta, joista konsortiohakemuksia oli 28 ja yksittäisiä hankkeita 41.  Akatemian rahoitus on suunnattu kahdelle tutkimusalueelle: uudenlaisten ohjausmenetelmien ja käyttöliittymien tutkimukseen sekä metsäbiomassan käyttöön perustuvan biotalouden  uusien kemikaalien, materiaalien ja tuotantoteknologioiden tutkimukseen.

Akatemian tavoitteena on lisätä strategisen huippuosaamisen keskittymien toiminnassa mukana olevien korkeatasoisten tutkijoiden määrää ja vahvistaa SHOKien tieteellistä tutkimusta. Rahoitusta saaneet tutkimushankkeet liittyvät viiden SHOKin teema-alueille: Energia ja ympäristö CLEEN Oy, Biotalous FIBIC Oy (ent. Metsäklusteri), Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy, Rakennettu ympäristö RYM Oy ja Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy.


Rahoitusta saivat muun muassa seuraavat tutkimusaiheet:

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kehitetään yrityksen ja sen arvoverkoston asiakasratkaisuja, ohjausmenetelmiä ja käyttöliittymiä. Hankkeessa selvitetään muun muassa sitä, miten epäyhteneväisyys monien järjestelmien välillä kuormittaa käyttäjää sekä sitä, voidaanko ympäristön kognitiivista ergonomiaa parantaa nostamalla yhteneväisyyden ulottuvuuksia. Tutkimus liittyy FIMECC Oy:n ja Tivit Oy:n alueille ja sitä johtaa Jukka Hallikas.

Antti Koposen johtamassa hankkeessa selvitetään vaahdon hyödyntämistä puukuitupohjaisten kuitutuotteiden valmistuksessa tutkimalla kuituvaahtojen rakennetta ja niiden sisäisiä vuorovaikutuksia. Konsortioon osallistuu tutkijoita VTT:ltä ja Jyväskylän yliopistosta. Tutkimus kuuluu FIBIC Oy:n teema-alueelle.

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimuksessa kehitetään nanoselluloosan ja silkkiproteiinin pohjalta kuituja, joille voidaan molekyylien itseorganisoitumista hyödyntäen räätälöidä erityisominaisuuksia. Tutkimus kuuluu FIBIC Oy:n alueelle ja sitä johtaa Markus Linder

Kaisa Seren johtamassa tutkimuksessa perehdytään tulevaisuuden sietokykyisiin ohjausjärjestelmiin, jotka kykenevät mittaamaan ympäristöä monipuolisesti. Tavoitteena on tehostaa teollisten prosessien kehittämistä ja tuottaa uudelleenkäytettäviä ratkaisuja sietokykyisten ohjausjärjestelmien toteuttamiseen. Konsortioon osallistuu tutkijoita Åbo Akademista ja Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimus kuuluu TIVIT Oy:n, FIMECC Oy:n ja CLEEN Oy:n teema-alueille.

Reijo Miettinen (Helsingin yliopisto) johtaa tutkimusta, jossa analysoidaan ja kehitetään tietomallintamisen käyttöä rakentamisen kolmessa kriittisessä sosiaalisessa tilanteessa. Näitä tilanteita ovat vuorovaikutus suunnittelijoiden ja asiakkaiden/ loppukäyttäjien välillä,  vuorovaikutus eri alojen suunnittelijoiden kesken sekä vuorovaikutus  suunnittelijoiden ja rakentajien välillä. Tutkimustulosten pohjalta kehitetään yhdessä tutkittavien hankkeiden avaintoimijoiden kanssa uusia yhteistoiminnallisia tietomallintamisen käyttötapoja. Tutkimus kuuluu RYM Oy:n alaan.

Sari Mäkelän (Turun yliopisto) hankkeessa tutkitaan puuperäisten polyfenolien vaikutusmekanismeja rintasyövän yhteydessä. Mielenkiinnon kohteena on, miten ko. yhdisteet voivat estää tai hidastaa rintasyövän kehittymistä. Projektin tavoitteena on luoda tietopohjaa muun muassa funktionaalisten elintarvikkeiden ja uusien lääkeaihioiden kehittämiselle. Tutkimus kuuluu FIBIC Oy:n alaan.

Riitta Smedsin (Aalto-yliopisto) hankkeessa tutkitaan projektimaisia monitoimijaverkostoja, joissa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä toiminnan tehostamiseen että innovaatioiden mahdollistamiseen. Tätä kaksoisroolia tutkitaan kolmesta teoreettisesta näkökulmasta: yhteisöllinen innovointi, koordinointi ja integraatio sekä organisaatioiden välinen oppiminen ja tietoroolit. Tutkimus kuuluu RYM Oy:n, TIVIT Oy:n ja FIMECC Oy:n aloille.

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila (Tampereen teknillinen yliopisto) selvittää tutkimuksessaan, miten samassa tilassa olevien ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta voidaan tukea sosiaalisten mobiililaitteiden avulla. Sosiaaliset mobiililaitteet ovat älypuhelimia, jotka kykenevät tekemään aloitteita ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kontekstitiedon ja käyttäjäprofiilien perusteella. Tutkimus kuuluu TIVIT Oy:n alaan.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät muodostavat yhteistyöalustan innovatiivisille yrityksille ja tutkimukselle. Keskittymät ovat uudenlaisia verkostoja, joissa tehdään tiivistä ja pitkäjänteistä työtä yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteena on saada aikaan kansainvälisesti merkittäviä läpimurtoinnovaatioita, jotka on muutettavissa elinkeinoelämän kasvuksi ja yhteiskunnan hyvinvoinniksi. Keskittymien tutkimushankkeita rahoittavat yritykset, yliopistot, Tekes ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:
Johtava tiedeasiantuntija Ritva Taurio, Suomen Akatemia, p. 029 533 5115, ritva.taurio(at)aka.fi
http://www.aka.fi/fi/A/Paatokset-ja-vaikutukset/Rahoituspaatokset/
 www.shok.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »