SV EN

3,5 miljoonaa euroa yhteispohjoismaiseen kliiniseen lääketieteelliseen potilastutkimukseen

(28.03.12)

Suomen Akatemia ja Ruotsin Vetenskapsrådet ovat myöntäneet 3,5 miljoonaa euroa suomalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kahdenvälisiin kliinisiin lääketieteellisiin potilastutkimuksiin. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa rokotteen ja narkolepsian yhteyttä sekä nivelreuman hoitomahdollisuuksia. Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa kliinistä lääketieteellistä tutkimusta molemmissa maissa, jotta pystytään säilyttämään kansainvälisesti kilpailukykyinen asema ja vastamaan ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Päätökset valmisteltiin kummankin organisaation terveyden tutkimuksesta vastaavan toimikunnan yhteistyönä, mutta kumpikin maa rahoittaa oman maansa tutkimuksen. Vastaavaa tutkimusrahoitusyhteistyötä ei ole kliinisessä potilastutkimuksessa aiemmin tehty.

Kolmivuotisten hankkeiden rahoitus alkaa 1.9.2012.

Suomen Akatemian rahoitusta saavat:

Dosentti Markku Partisen johtama konsortio saa rahoitusta selvittääkseen Pandemrix-rokotuksen vaikutuksia narkolepsian puhkeamiseen 4-19-vuotiailla Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2010 lasten ja nuorten narkolepsian ilmaantuvuus oli liki 13 kertaa suurempi Pandemrix-rokotuksen saaneilla kuin samanikäisillä rokottamattomilla henkilöillä. Tutkimuksessa selvitetään perinnöllisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden osuutta sekä solumekanismeja rokotuksen kautta saadussa narkolepsiassa ja muuten väestössä esiintyvässä narkolepsiassa. Mekanismien parempi ymmärtäminen mahdollistaa uusien narkolepsian hoitomuotojen kehittämisen. Yhteistyössä Ruotsin ja Suomen on mahdollista saada tarpeellinen potilasmäärä tutkimuksen läpiviemiseksi.

Dosentti Jyrki Tenhunen Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta tutkii septistä sokkia eli verenkierron ja elintoimintojen häiriintymistä verenmyrkytyksen yhteydessä. Septinen sokki on elimistön reaktio bakteerien ja muiden mikrobien aiheuttamaan tulehdukseen. Siihen kuolee iästä riippuen jopa 60 prosenttia sairastuneista. Tutkimuksessa selvitetään sepsispotilaiden uutta hoitokeinoa, jossa ihmisen tulehdussolun pinnalta eristettyä kaapparireseptoria käytetään puhdistamaan verestä bakteerit ja bakteerien hajoamistuotteet. Tutkimuksessa lähdetään siitä oletuksesta, että nykyisestä antibioottihoidosta huolimatta tai siihen liittyen vereen jää kuolleiden bakteereiden osia, jotka ylläpitävät sokkia. Tutkimusta johtaa professori Karl Tryggvason Tukholman Karoliinisesta instituutista.

Turun yliopiston professori Jorma Topparin tutkimushankkeessa suomalaiset ja ruotsalaiset terveydenhuollon ja lääketieteen asiantuntijat pyrkivät luomaan huipputason yksikön, jossa kehitetään mahdollisuuksia kiveksen toiminnan elvyttämiseksi pojilla, joiden kives on vaurioitunut esimerkiksi syövänhoidon tai piilokiveksisyyden takia. Hankkeeseen osallistuu seitsemän keskusta neljässä maassa. Verkosto järjestää lisäksi tutkijakoulutusta nuorille perustutkijoille ja kliinikoille, vuosittaisia tutkimuskokouksia ja seminaareja ja vuorovaikutteisen verkkoympäristön, jossa on tietoa potilaille ja perheille. Keskus tähtää yhdeksi maailman johtavista tutkimuksen ja terveydenhuollon huipputason yksiköistä alallaan.

Dosentti  Dan E. Nordström Helsingin yliopistosta tutkii nivelreumaa ja sen alkuvaiheen hoitoa. Tutkimushankkeessa toteutetaan varhaista nivelreumaa koskeva kliininen lääketutkimus. Se tehdään pohjoismaisena yhteistyönä laajemman NORDSTAR-hankkeen yhteydessä. Tutkimuksessa on mukana 800 potilasta, joilla testataan neljää aktiivista hoitomuotoa. Tarkoituksena on selvittää, voiko lääkeannoksia vähentää tai voiko lääkityksen kokonaan lopettaa tulehduksen sammuessa. Tutkimus voi antaa vastauksen useaan tärkeään nivelreuman hoitoon liittyvään kysymykseen, ja odotettavissa olevat tulokset voivat muuttaa äskettäin diagnosoitujen nivelreumapotilaiden hoitoa tulevina vuosina. Pohjoismaisella yhteistyöllä varmistetaan tarvittava koehenkilöiden määrä.

Lisätiedot

  • tiedeasiantuntija Sara Illman (terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 09 7748 8294
  • Kliinisen lääketieteen tieteenala-arviointi 2009
  • NOS-M:n strategiamuistio 2011

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »