35 miljoonaa euroa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen hankkeisiin

08.06.12

Suomen Akatemia myönsi noin 35 miljoonaa euroa tutkimushankkeisiin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Akatemiahankkeista voitiin rahoittaa vain vajaat 15 prosenttia hakeneista. Keskimäärin hankkeet saivat rahoitusta noin 500 000 euroa. Hankerahoitus mahdollistaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen monimuotoisuuden.

Kansainvälisellä yhteistyöllä lisäarvoa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta huomioi päätöksissään kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön. Isot kansainväliset yhteishankkeet sekä kansainväliset tieteen suurhankkeet, kuten CERN, ESA, ESO, ESRF, IODP, ICDP, ITER ja MaxLab vaikuttavat myönteisesti rahoituspäätöksiin. Tässä haussa kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntäviä hankkeita rahoitettiin 6,5 miljoonalla eurolla.

Erikoistutkija Timo Vihma Ilmatieteen laitokselta tutkii yhteistyössä useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa vuorovaikutusmekanismeja arktisessa ilmastossa. Satelliiteista, laivoista, merijäältä ja arktisilta rannikkoasemilta tehtyjen havaintojen perusteella tutkitaan stratosfäärin, troposfäärin ja merijään vuorovaikutuksia viimeisten 30 vuoden aikana vallinneessa ilmastossa, ja ilmakehämallien perusteella tutkitaan mahdollisesti muuttuvia vuorovaikutuksia vuosisadan lopulle ennustetussa ilmastossa.

Professori Edwin Kukk Turun yliopistosta tutkii röntgensäteilyn vaikutusta molekyylien ja niiden mikroklustereiden dynamiikkaan ja hajoamisreaktioihin. Työssä hyödynnetään Ruotsin Lundissa sijaitsevia MaxLab-tutkimuslaitteistoja. Projektin päämääränä on lisätä atomitason ymmärrystä säteilyn aiheuttamista prosesseista elävässä kudoksessa.

Professori Maija Nissinen Jyväskylän yliopistosta tutkii supramolekulaarisia ligandeja kiinteiden lipidi- ja metallinanopartikkelien materiaaleina. Projektilla on merkitystä supramolekyyli- ja nanokemian perusilmiöiden ymmärtämiselle, alan menetelmäkehitykselle ja potentiaalisten sovelluskohteiden, kuten lääkeainekuljettimien ja toiminnallisten materiaalien kehitykselle. Projektissa voidaan hyödyntää Ranskassa sijaitsevaa ESRF-synkrotronia (European Synchroton Radiation Facility).

Ydinvoimatekniikalle rahoitusta

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta suuntasi 2,3 miljoonan euron rahoituksen ydinvoimatekniikan tutkimukseen. Tutkimusteemoina olivat uudentyyppisten ydinreaktorien kehittäminen sekä ydinvoimaloiden turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen. Hakemukset arvioitiin yhdessä Ruotsin Vetenskapsrådetin vastaavan haun hakemusten kanssa.

Professori Mikko Alava ja professori Kai Nordlund tutkivat ydinreaktoreissa syntyviä säteilyvaurioita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa yhdistetään useita laskennallisia menetelmiä, joilla mallinnetaan vaurioiden syntymekanismia ja kehittymistä eri mittakaavoissa atomitasolta materiaalien makroskooppisiin mekaanisiin ominaisuuksiin asti.
 

Langattoman tietoliikenteen tutkimusta

Langattoman tietoliikenteen suunnatussa haussa rahoitetut tutkimushankkeet tähtäävät tieteellisiin läpimurtoihin, joita hyödyntämällä voidaan tehostaa taajuusalueiden käyttöä tai ottaa korkeampia taajuusalueita langattoman tiedonsiirron käyttöön. Tutkimushankkeet liittyvät uusien materiaalien hyödyntämiseen, aktiivisten ja passiivisten komponenttien kehittämiseen, antenneihin ja uusiin piiriteknologioihin. Toimikunta rahoitti aihealueen hankkeita yhteensä 3,7 miljoonalla eurolla.

Professori Risto Wichman Aalto-yliopistosta ja professori Mikko Valkama Tampereen teknillisestä yliopistosta kehittävät projektissaan moniantennista kaksisuuntaista lähetin-vastaanotinta ja kaksisuuntaista tiedonsiirtoa hyödyntäviä verkon perusrakenteita, jotka parhaimmillaan muuttavat merkittävästi tulevaisuuden radiotekniikkaa. Kaksisuuntaisessa laitteessa lähetys ja vastaanotto voivat tapahtua samanaikaisesti ja samalla taajuudella. Menetelmä voi periaatteessa jopa kaksinkertaistaa spektritehokkuuden. Projektissa yhdistyvät antennisuunnittelu, digitaalinen signaalinkäsittely, radiotaajuustekniikat ja tietoliikenneteoria. ICT-alan strategisen huippuosaamisen keskittymä TIVIT Oy tukee projektin toteuttamista.

 

Lisätietoja:

  • Lista luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan akatemiahankepäätöksistä
  • johtava tiedeasiantuntija Juha Latikka (hankerahoitus ja langattoman tietoliikenteen suunnattu rahoitus), p. (09) 7748 8457
  • tiedeasiantuntija Outi Oila (hankerahoitus), p. (09) 7748 8375
  • tiedeasiantuntija Antti Väihkönen (hankerahoitus), (09) 7748 8410
  • tiedeasiantuntija Samuli Hemming (ydinvoimatekniikan suunnattu rahoitus), p. (09) 7748 8485

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »