SV EN

21,7 miljoonan rahoitus tutkijantehtäviin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla

(04.05.2012)

Suomen Akatemia on myöntänyt 21,7 miljoonaa euroa tutkijantehtäviin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan päätöksellä rahoitetaan 48 kolmevuotista tutkijatohtorin tehtävää ja 20 viisivuotista akatemiatutkijan tehtävää. Tutkijatohtorin tehtävää tavoitteli 244 ja akatemiatutkijan tehtävää 166 hakijaa.

Tutkijatohtorit kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneita

Suomen Akatemia rahoittaa viittä Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden tärkeimmillä alueilla toimivien strategisen huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien tutkimusta. TkT Ville Lehtolan (Aalto-yliopisto) tutkimus sijoittuu Rakennetun ympäristön RYM Oy:n teema-alueelle. Hän kehittää laskennallisia metodeja, jotka yhdistyvät Lidarilla keilatun ja kameroilla kuvatun informaation automaattisesti kuvatarkaksi malliksi, jota voi pyörittää 3D-pelikoneilla. Laservaloon perustuva lidar-tekniikka mahdollistaa sisätilojen kuvatarkan kolmiulotteisen mallintamisen. Sovelluksia menetelmällä on paljon, esimerkiksi asuntojen virtuaaliset tutustumiskäynnit voidaan toteuttaa tällä tekniikalla.

Lähes kolmannes tutkijatohtorin tehtävää hakeneista oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten hakijoiden määrä oli kasvanut viime vuodesta 25 prosenttia. Rahoituksen saaneista ulkomaalaisia oli lähes neljännes. Heistä suurin osa on tullut Suomeen vasta tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen. FT Nonne Prisle Helsingin yliopistosta tutkii ilman hiukkasten kemiallisia ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia pilvien muodostukseen. Pilvien muodostumisen yksityiskohdat ilmakehässä ovat suurelta osin tuntemattomia, ja ne ovat globaalin ilmastoennusteen tekemisen suurin epävarmuustekijä. Tutkimus tehdään tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä. 

Uusista suomalaisista tutkijatohtoreista yli puolet tekee osan tutkimuksestaan ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa. FT Mikko Pakkanen tutkii Vaasan ja tanskalaisen Aarhusin  yliopistoissa ambit-prosesseja, jotka ovat ajassa eteneviä satunnaisilmiöitä kuvaavia todennäköisyysmalleja. Ambit-prosesseilla voidaan erityisesti luonnehtia satunnaisheilahtelujen suuruusluokassa ilmenevää vaihtelua. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi energian hinnan vaihtelujen kuvaamiseen sekä turbulenssin ja syöpäkasvainten kasvun mallintamiseen. Projektin tavoitteena on hankkia lisää tietoa ambit-prosessien matemaattisista ominaisuuksista, kehittää tilastollisia menetelmiä sekä perehtyä ambit-prosesseihin perustuvien hintamallien taloudellisiin ominaisuuksiin.

Akatemiatutkijarahoitusta kokeneiden tutkijoiden pätevöitymiseen

Korkeatasoisista akatemiatutkijahakijoista vain joka kymmenes voitiin rahoittaa. Akatemiatutkijan tehtävän saaneet ovat iältään 30-39 -vuotiaita, ja heistä viidesosa on naisia. Rahoituksen saaneista henkilöistä yli puolella on väitöksen jälkeistä työkokemusta ulkomailta. Akatemiatutkijoista lähes joka kolmas on kautensa aikana lähdössä yli vuodeksi ulkomaille. Yli puolet tehtävän saaneista on Akatemian nykyisiä tai entisiä tutkijatohtoreita. 

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

TkT Mika Järvinen Aalto-yliopistosta kehittää tehokkaita simulointimenetelmiä ja työkaluja aineensiirron rajoittamien monimutkaisten reaktiosysteemien mallintamiseksi. Paremmilla malleilla säästetään systemaattisesti energiaa, materiaaleja ja rahaa. Mallit palvelevat muun muassa terästeollisuuden ympäristönsuojelua. Projekti liittyy metallituotteet ja koneenrakennus SHOKin FIMECC Oy:n toimintaan.                   

Tampereen teknillisessä yliopistossa TkT Leena Ukkonen tutkii kehittyneitä antennirakenteita. Langattomat tunnistusjärjestelmät ovat apuna terveydenhuollossa ja niillä voidaan helpottaa ympäristön seurantaa sekä kehittää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Hankkeen tavoitteena on kehittää muun muassa hyvin pienikokoisia antennirakenteita implantoitaviin ja materiaaleihin integroitaviin tunnistus- ja aistimisjärjestelmiin.

Lisätietoja:

  • Tiedote akatemiatutkijapäätöksistä
  • Tiedote tutkijatohtoripäätöksistä
  • Tutkijatohtorit:
    tiedeasiantuntija Maaria Lehtinen, Suomen Akatemia, p. 09 7748 8484, maaria.lehtinen(at)aka.fi,
    tiedeasiantuntija Johanna Törnroos, Suomen Akatemia, p. 09 7748 8260, johanna.tornroos(at)aka.fi ja
    tiedeasiantuntija Tommi Laitinen, Suomen Akatemia, p. 09 7748 8209, tommi.laitinen(at)aka.fi
  • Akatemiatutkijat: tiedeasiantuntija Jan Bäckman, Suomen Akatemia, 09 7748 8394, jan.backman(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »