SV EN

18,9 miljoonaa biotieteiden ja ympäristön akatemiahankkeisiin

25.04.12

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoitusta 32 akatemiahankehakijalle. Yhteensä tutkimusta rahoitetaan noin 19 miljoonalla eurolla.

Akatemiahankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, jolla rahoitetaan professori- tai dosenttitasoisten tutkijoiden hankkeita. Toimikunta teki rahoituspäätökset 175 akatemiahankkeesta ja hakemuksista rahoitettiin 32 eli 18,3 prosenttia. Keskimääräinen hankerahoitus on noin 590 000 euroa.  Suurin osa hankkeista sai rahoitusta neljäksi vuodeksi.

Rahoituspäätökset perustuvat ensisijaisesti tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden kansainväliseen vertaisarviointiin, mutta myös muihin Akatemian hyväksymiin tutkimuspoliittisiin tavoitteisiin kiinnitetään huomiota päätösten valmistelussa.

Hakemuksia tuli 17 suorituspaikasta, joista 75 prosenttia oli yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Suurin osa hakemuksista tuli Helsingin, Turun, Itä-Suomen, Oulun ja Jyväskylän yliopistoista. Tutkimuslaitoksista hakemuksia saatiin 25 prosenttia. Rahoitusta myönnettiin 11 suorituspaikalle, joista yliopistoja oli lähes 80 prosenttia.

Akatemiahankerahoituksen saivat muun muassa seuraavat tutkijat:

Tutkimusprofessori Mikko Vähäsöyrinki Oulun yliopistosta tutkii näköaistin tiedonkäsittelyn hypoteesia, jonka mukaan tiedonkäsittely perustuu kahteen erilliseen reittiin aivoissa. Ensimmäinen reitti käsittelee tietoa, joka liittyy esineiden ja hahmojen tunnistamiseen. Toinen reitti tarjoaa informaatiota kehon sijoittumisesta ja liikkumista tilassa. Projektissa tutkitaan hypoteesia kimalaisten avulla. Kimalaisilla on ihmisten tapaan kehittynyt värinäkö, liikenäkö ja hyvä kyky oppia näköaistinärsykkeistä. Vaikuttavan käyttäytymisen taustalla olevia solutason mekanismeja ei kuitenkaan tiedetä. Projektin avulla parannetaan ymmärrystä näköaistin tiedonkäsittelystä hermoverkoissa. Odotetut tulokset tarjoavat uutta tietoa tiedonkäsittelyn perusperiaatteista, jotka ovat laajasti sovellettavissa myös ihmisiin.

Tutkimusprofessori Bruce Forbes tutkimusryhmineen Lapin yliopistosta tutkii sosio-ekologisten systeemien ympäristöhistoriallista kehitystä Fennoskandiassa ja Jamalilla Länsi-Siperiassa. Alueisiin on vaikuttanut sekä ilmastonmuutos että ihmisen ja porolaumojen sopeutuminen. Pääkohteet kokeellisen ja kuvaavan aineiston keräämiseksi molemmilla tutkimusalueilla on valittu sekä eliömaantieteelliseltä että ilmastolliselta vyöhykkeeltä, läheltä puurajaa ja puurajan takaa. Alkuperäiskansojen (saamelaiset ja nenetsit) perimätietoa yhdistetään arkeologisen, paleoekologisen ja ekologisen aineiston sekä ilmastohavaintojen kanssa, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva vallitsevista oloista.

Tutkija Jussi Kaurola Ilmatieteenlaitokselta ja  yliassistentti Heli Peltola Itä-Suomen yliopistosta pyrkivät tutkimuksessaan selvittämään, miten nykyistä metsänhoitoa tulisi Suomessa sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon. Tavoitteena on kestävä ja kustannustehokas metsäbiomassan tuotanto, metsäekosysteemin hiilensidonta ja metsiin sekä metsätalouteen kohdistuvien erilaisten riskien hallinta, erityisesti tuuli- ja lumituhot.  Työ perustuu pääosin metsäekosysteemimallilla ja mekanistisella tuuli- ja lumituhomallilla tehtäviin laskelmiin metsikkötasolta valtakunnan tasolle. Lisäksi työssä hyödynnetään elinkaarianalyysiä. Tehtävissä mallilaskelmissa käytetään useita eri ilmastoskenaarioita vuoteen 2100 asti. Tämä mahdollistaa erilaisten epävarmuustekijöiden sekä metsiin ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten ja riskien huomioimisen pyrittäessä sopeuttamaan metsänhoitoa muuttuvaan ilmastoon.

Lisätietoja:

  • Tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki p. 09 7748 8373
  • Tiedeasiantuntija Kyösti Lempa p. 09 7748 8248
  • Tiedeasiantuntija Merja Särkioja p. 09 7748 8370
  • Kaikki rahoitusta saaneet  

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »