Työryhmä esittää: yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin

(07.04.11)

Suomen Akatemian elokuussa 2010 asettama työryhmä on saanut valmiiksi kehittämissuositukset kokonaiskustannusmallin soveltamisesta ja kehittämisestä tutkimusrahoituksessa. STREAM-työryhmä luovutti raporttinsa Akatemian pääjohtaja Markku Mattilalle torstaina 7.4.2011.

”Kokonaiskustannusmalli tutkimusrahoituksessa on kansainvälisessä vertailussakin vaihtelevasti sovellettu ja tunnettu. Valmiuksiamme voidaan parantaa. Hyvä osaaminen ja yhtenäisyyden tavoittelu vähentävät kitkaa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja käytössä. Työryhmän suositukset valmistuvat hyvään aikaan Akatemian tarkistaessa rahoitusperusteitaan”, pääjohtaja Mattila totesi raportin luovutustilaisuudessa.

Työryhmän mukaan on tärkeää, että tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset lasketaan ja kohdistetaan oikein, sillä se edistää voimavarojen käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaiskustannusmalli on ensisijaisesti strategista päätöksentekoa tukeva työkalu.

”On erityisen tärkeää, että rahoituksen saajien ja rahoittajien puolella syntyy tutkijoiden, päättäjien ja tutkimuspalveluhenkilöstön välinen luottamus ja ymmärrys”, korostaa työryhmän puheenjohtaja, taloussuunnittelujohtaja Esa Ahonen Aalto-yliopistosta.

Työryhmän suosituksilla pyritään siihen, että kaikki ymmärtävät asiat samalla tavoin ja päästään kaikkien toimintaa helpottaviin yhtenäisiin käytäntöihin.

Ahosen mukaan keskeisin työryhmän suosituksista on, että tutkimusrahoituksessa sovelletaan jatkossakin pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia.

”On todella tärkeää, että kaikki rahoittajat ymmärtävät roolinsa ja soveltavat kokonaiskustannusmallia aidosti määrittelemällä oman rahoitusosuutensa puuttumatta pieniin yksityiskohtiin.”

Kustannuslaskentajärjestelmien sertifioinnilla voidaan tukea yhtenäisiä menettelyjä. Tehokkuus lisääntyy, jos kaikilla rahoittajilla on olennaisissa asioissa yhdenmukaiset menettelytavat. Työryhmä suosittelee, että kaikki rahoittajat yhdenmukaistavat käytäntöjään, jolloin voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä.

Suositusten tavoitteena on myös lisätä hakuprosessien ennakoitavuutta, mikä parantaa lopputulosta ja vähentää tarpeetonta työtä. Työryhmä on laatinut suositukset kokonaiskustannusmalliin liittyvistä määritelmistä sekä henkilösivukustannuskertoimen ja yleiskustannuskertoimen sisällöstä. Myös työkustannusten kohdentamiseen on haettu ratkaisuja, joilla kustannusten kohdentamiseksi tarvittavat tiedot voidaan tuottaa kustannustehokkaasti.

Työryhmä on lisäksi antanut suosituksia mm. maksatusmenettelyistä sekä ennakkomaksujen käsittelystä sekä kustannuskertoimien käytöstä.

Esa Ahosen mukaan työryhmän ehdotus yliopistojen arvonlisäveromenettelyjen uudistamiseksi on myös tärkeä, sillä nykyiset menettelyt ovat osoittautuneet ongelmallisiksi.

STREAM-työryhmän suositukset ja koko raportti ovat luettavissa Akatemian verkkosivuilla osoitteessa: www.aka.fi/kkm-seminaari.

Akatemia järjestää yliopistoille ja tutkimuslaitoksille seminaarin kokonaiskustannusmallin kehittämisestä ja maksatuksen kysymyksistä torstaina 14.4.2011 klo 10–15. Tilaisuus on täynnä, mutta sitä voi seurata myös live-lähetyksenä Akatemian verkkosivuilla osoitteessa: www.aka.fi/kkm-seminaari.  

Lisätietoja:

STREAM-työryhmän puheenjohtaja
taloussuunnittelujohtaja Esa Ahonen
Aalto-yliopisto
p. 050 566 5671
etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

ylijohtaja Ossi Malmberg
Suomen Akatemia
p. (09) 774 88 230
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

verkkotiedottaja Vesa Varpula
Suomen Akatemian viestintä
p. (09) 774 88 458
etunimi.sukunimi(at)aka.fi
 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »