SV EN

Tutkimuslaitteistoihin mittavaa rahoitusta

18.01.11

Suomen Akatemia rahoittaa noin 26 miljoonalla eurolla tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineitä, aineistoja ja palveluja, jotka edistävät tutkimusta ja kehittämistyötä.  Rahoitettavat hankkeet ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tieteellisesti merkittävinä pitämiä ja priorisoimia laajoja kokonaisuuksia.

”Infrastruktuurien rahoittamiselle on ollut pitkään tarvetta. Nyt on kansallisella tasolla järjestetty laaja haku, joka luo pohjaa tutkimusympäristöjen kehittämiselle jatkossa”, sanoo Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Riitta Mustonen.

Yhteensä rahoitetaan 26 hanketta. Hankkeista  17 on kytköksissä Euroopan tasoiselle selvitykselle, niin sanotulle ESFRI-tiekartalle tai kansalliselle tiekartalle, jossa on kartoitettu Suomelle tärkeät tutkimusinfrastruktuuritarpeet. Monissa muissa maissa on laadittu vastaavia tiekarttoja ja niihin liittyviä rahoitusohjelmia.

Kansallisista ympäristön mittausasemista ja osakeskuksista muodostunut ICOS-hanke on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri. Se tuottaa pitkäaikaista, yhdenmukaista, tarkkaa ja laatuvalvottua kasvihuonekaasujen havaintosarjaa tutkimuksen, päästöjen hillinnän ja seurannan tarpeisiin. Suomi on hakemassa eurooppalaisen hankkeen päämajaa Suomeen.

Helsingin yliopiston Biomedinfra sai rahoitusta infrastruktuurien rakentamiseen kolmelle alueelle:

1) biopankkitoimintaan biolääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin,
2) suurteholaskentaan aineistojen analysoimiseksi sekä
3) tutkimustulosten viemiseen kohti terveydenhuollon sovelluksia ja hyödyntämistä myös liiketoiminnassa, erityisesti diagnostiikassa ja henkilökohtaisessa lääketieteessä.

Biomedinfra on kolmen kansallisella tutkimusinfrastruktuuritiekartalla olevan ESFRI-hankkeen suomalaisten edustajaorganisaatioiden konsortio.

Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) sai rahoitusta rakentamiskustannuksiin. FSD arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tiedeyhteisölle. Yksikkö toimii
Tampereen yliopiston yhteydessä. Se pyrkii lähivuosina tarjoamaan aikaisempaa selvästi laajemman ja monipuolisemman aineistovarannon ja -palvelut. FSD on mukana ESFRI-työssä.

Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen mikro- ja nanotekniikkaa kehittävä tutkimuskeskus Micronova sai rahoituksen sekä elektronivalottimeen (EBL) että atomikerroskasvatuslaitteistoa metallikalvojen kasvattamiseen (metalli-ALD). EBL sisältyy olennaisesti kaikkein haastavimpiin tutkimushankkeisiin. EBL on jo johtanut merkittäviin läpimurtoihin ja tulee edesauttamaan merkittävien tulosten saavuttamista. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita kvanttimetrologinen kolmio ja yksielektronirakenteisiin perustuva virtastandardi, nanomekaaniset grafeenikomponentit, ja hiilinanoputkiin perustuvat muistipiirit. ALD-reaktori taas on tarkoitettu johtavien metallikerrosten kasvatukseen.

Infrastruktuurihaun ja –rahoituksen tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä, tieteidenvälisyyttä ja lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta sekä edistää yliopistojen tutkimusryhmien ja tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimusinfrastruktuurien tulee myös tukea tutkijankoulutusta ja tieteellistä osaamista sekä tietopääoman muodostumista ja hyödyntämistä.
Lisätietoja tutkimusinfrastruktuureista:    ESFRI : http://cordis.europa.eu/esfri/  Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit NYKYTILA JA TIEKARTTA (Opetusministeriö 2009; www.research.fi)

Lisätietoja antavat

• Suomen Akatemia: johtava tiedeasiantuntija Eeva Ikonen , p. (09) 7748 8233,  eeva.ikonen(at)aka.fi
• Suomen Akatemia, johtava tiedeasiantuntija  Hannele Kurki, p. (09) 7748 8398, hannele.kurki(at)aka.fi
• Kansallisen tiekartan osalta opetus- ja kulttuuriministeriö: opetusneuvos Petteri Kauppinen, p. (09) 1607 7479, petteri.kauppinen(at)minedu.fi

Esimerkkihankkeista:

• Professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto, Dynamicum, p. 050 4154767, timo.vesala(at)helsinki.fi
• Johtaja Olli Kallioniemi, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, p. (09) 191 25731, Olli.Kallioniemi(at)helsinki.fi
• Johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), p. (03) 3551 8524, sami.borg(at)uta.fi
• johtaja Veli-Matti Airaksinen, Micronova, p. (09) 470 26075, veli-matti.airaksinen(at)aalto.fi


Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. (09) 7748 8327
leena.vahakyla(at)aka.fi

 

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »