SV EN

Suomen Akatemia nimesi tutkimuspoliittisia toimia vaativat ihmiskunnan suuret haasteet

07.06.11

Pohjoinen ilmasto ja ympäristö, kestävä energia, kulttuurien vuoropuhelu, terve arki kaikille, oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa sekä väestön ja yksilön ikääntyminen ovat Suomen Akatemian hallituksen keskeisinä pitämiä suuria yhteiskunnan ja ihmiskunnan haasteita, joihin Akatemia kohdistaa lähivuosina tutkimuspoliittista huomiota ja toimenpiteitä.

Globaaleista haasteista Suomen Akatemian hallitus on valinnut ne Suomelle tärkeät teemat ja alat, joilla Suomella on kansainvälisesti merkittävää tutkimuksellista osaamista ja mahdollisuuksia. Akatemia haluaa olla mukana laajojen yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemisessa tieteellisen tutkimuksen keinoin. Keskittymällä valittuihin haasteisiin Akatemia vahvistaa tutkijalähtöisen perustutkimuksen asemaa, tutkijoiden kilpailukykyä ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä osoittaa Akatemian rahoittaman tieteellisen tutkimuksen merkitystä ja vaikuttavuutta. 

Suuret haasteet näkyvät Akatemian pitkän tähtäimen suunnittelussa ja tutkimusohjelmia käynnistettäessä. Tästä huolimatta jatkossakin Akatemian osoittamasta rahoituksesta suurin osa kohdistuu tutkimukseen, jota Akatemia ei ole ennalta temaattisesti rajannut. Akatemian rahoituspäätösten pääkriteeri on tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälisesti arvioitu laatu, myös suurten haasteiden aloille sijoittuvassa tutkimuksessa.

Akatemian mukaan ongelmakysymysten ratkaisematta jättäminen aiheuttaa kuluja yhteiskunnalle ja vaikuttaa kielteisesti ihmisten elämänlaatuun. Siksi on tärkeää huolehtia entistä paremmin siitä, että tutkimustulokset tulevat päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoon. Suuret haasteet koskettavat myös elinkeinoelämän perusedellytyksiä ja uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut tarjoavat yrityksille lupaavia kehitysnäkymiä.

Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Arto Mustajoki ja Akatemian pääjohtaja Markku Mattila painottavat hallituksen linjausta, jonka mukaan suurten ja monimutkaisten haasteiden takia tarvitaan luovaa ajattelua ja uusimpaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Luovuus ja ratkaisut lähtevät useimmiten eri tieteenalojen lähestymistavoista ja saavutuksista, ja ne saattavat johtaa jopa kokonaan uusiin tutkimusaloihin.

Lisätietoja: Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston professori Arto Mustajoki, p. (09) 19122986, ja Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila, p. (09) 7748 8210. Suomen Akatemian hallituksen linjaus Tiedettä yhteiskunnan ja ihmiskunnan parhaaksi: Suomen Akatemia ja suuret haasteet” on Akatemian verkkosivuilla http://www.aka.fi/.

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. (09) 7748 8347, 040 729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »