SV EN

Sosiaalinen optimistisuus opintojen aikana edistää työelämään siirtymistä

28.02.11

Opiskelijan sosiaaliset kyvyt ja asennoituminen sosiaalisiin tilanteisiin opintojen aikana enteilee työelämään siirtymisen onnistumista. Opintojen aikana omaksutuilla sosiaalisilla strategioilla on vaikutusta myös työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen työuran varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoiden sosiaalisten asenteiden ja työelämän haasteista selviytymisen välistä suhdetta on tutkittu Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa.

”Jos opiskelijan sosiaalinen optimistisuus lisääntyy yliopistossa olon aikana, hän myöhemmin todennäköisesti kokee työn imua, osoittaa työlleen omistautumista ja sitoutuu uraansa voimakkaasti”, tutkimusta johtava professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista sanoo. Työn imu on työhön liittyvää energisyyttä, innostumista ja sitoutumista kuvaava käsite, jolla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä.  Sosiaalisten tilanteiden vältteleminen opintojen aikana saattaa puolestaan ennakoida etäisyyden tunnetta työtä kohtaan samoin kuin lisääntynyttä todennäköisyyttä uupumukseen ja loppuun palamiseen työelämään siirtymisen jälkeen.

Tutkimukseen osallistuneita Helsingin yliopiston opiskelijoita on seurattu pitkittäistutkimuksen avulla 18 vuotta ja tutkittu heidän siirtymistään nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimukseen osallistui 292 opiskelijaa ja se on osa laajempaa HELS Helsinki Longitudinal Student Study -tutkimusta.

Opintojen aikana omaksuttujen sosiaalisten strategioiden osuutta myöhempään työssä jaksamiseen ja työuupumukseen on tutkittu vain vähän.  ”Tuloksemme osoittivat, että opiskelijoiden sosiaalinen optimistisuus näkyi korkeana työhön sitoutumisen tasona vielä 10-15 vuotta yliopistosta lähdön jälkeen. Pessimistisyys ja sosiaalinen välttely sitä vastoin ennustivat työssä loppuun palamista ja uupumusta opintojen päättymistä seuranneiden 10-15 vuoden aikana”, Salmela-Aro kertoo.

Salmela-Aron mukaan sosiaalisia tilanteita kohtaan omaksutulla asenteella voi olla kauaskantoisia seurauksia. ”Hyvät vuorovaikutustaidot, sosiaalinen lähestyminen ja yhteisöllisyys voivat varustaa opiskelijan henkisillä voimavaroilla, jotka ovat olennaisessa osassa siirryttäessä jokapäiväisen työn ja kilpailuhenkisen uranrakentamisen maailmaan.”

Tutkimustulosten perusteella opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ja sosiaalisten taitojen  kehittämiseen pitäisi  kiinnittää huomiota, sillä se edistäisi opiskelijoiden onnistunutta siirtymistä opinnoista työelämään.

Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä:
Salmela-Aro, K., et al., Social strategies during university studies predict early career work burnout and engagement: 18 year longitudinal study. Journal of Vocational Behavior (2011).

Lisätietoja:
Professori Katariina Salmela-Aro, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, p. 050 415 5283 tai (09) 191 23255

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »